MenterAroute.nl

Ploegers kerkje

Omstreeks 1920 werd geregeld evangelisatiearbeid verricht aan het Oude Verlaat. Dit gebeurde eerst in het huis van Albert Ploeger. De heer Ploeger was oorspronkelijk Nederlands Hervormd. Daar het aantal personen groeide, werd de ruimte in het huis te klein In de tuin werd daarom een lokaaltje gebouwd. Dit gebouwtje mocht ongeveer 600 gulden gaan kosten. Het gedenkboek van de Gereformeerde Kerk van Veendam vermeldt dat dit lokaaltje gebouwd werd van hout afkomstig van een gestrand schip. Hoe men daaraan kwam staat niet vermeld. Later werd dit gebouw vergroot.
Het gebouwtje was tot 1963 het centrum van evangelisatiewerk in de omgeving van het Oude Verlaat. De leden van de Gereformeerde Kerk in Veendam verzorgden daar jongens- en meisjesclubs, zondagsschool, vrouwen- en mannenverenigingen. De centrale figuur van dit werk was steeds Albert Ploeger, zodat het door de mensen in de buurt 'Ploegers Kerkje' werd genoemd. De officiële arbeid werd door allerlei personen verricht. Voor schoonmaak, verwarming en onderhoud kon volledig op de heer Ploeger worden gerekend tot aan zijn dood.

Home | Login

Copyright © 2014. MenterAroute.nl. All Rights Reserved.