MenterAroute.nl

Kerkenroute Muntendam

Kerkenroute gedeelte Muntendam
Afkortingen: RD=rechtdoor, LA=linksaf, RA=rechtsaf.

De route begint bij de Baptistenkerk, Kerkstraat 120.
Muntendam heeft een grote Baptistengemeente. In 1915 is op deze plek de eerste kerk gebouwd. Ds. J. Hekhuis heeft in zijn strijd tegen het drankmisbruik veel voor Muntendam betekend. 
RD voor de kerk langs richting centrum.
RA Na het appartementencomplex 'De Tibbe' rechtsaf de Dollardlaan in.
LA Aan het eind van het appartementencomplex linksaf de parkeerplaats op.
LA Na ongeveer 100 meter linksaf de 'Dreef' in.
We kijken (rechts) tegen de achterkant van 'Jurjens kerkje'.
Dit gebouw werd voor de oorlog gebruikt voor godsdienstoefeningen van de  Gereformeerde kerk te Veendam. Ook werd het gebruikt als repetitielokaal voor de muziekvereniging 'Musica'.
RA Hierna gaan we rechtsaf de Kerkstraat in.
Na ongeveer 200 meter zien we rechts de Hervormde Kerk van Muntendam.
Deze kerk werd gebouwd in 1840. De kerkklok dateert van 1470 en hing oorspronkelijk in het 'Olde Convent', later het Rode Weeshuis in Groningen.
Deze kerk bezit een Van Oeckelenorgel. vervolg tot einde Kerkstraat, dan op het kruispunt bij het gemeentehuis gaan we rechts en gelijk weer links de Nieuweweg in.
Na 30 meter zien we rechts het Evangelisatiegebouw 'Immanuël' van Ds Jager.
Vanaf 1912 werd hier zondagschool gehouden en er werd gezongen en gereciteerd. In 1934 ging deze orthodoxe gemeente samen met de vrijzinnige Hervormde kerk. Vervolg Nieuweweg
RA We gaan bij de eerste zijweg rechtsaf de Reewissel in
RA Aan het einde van het fietspad gaan we rechtsaf.
LA Op het kruispunt gaan we linksaf richting Zuidbroek.
LA Voor de brug gaan we links aanhouden langs het kanaal (Tussenklappen WZ).
Wij passeren op nummer 18 de boerderij de 'Kloosterplaats'. Een ooit door de grijze monniken van het klooster in Termunten gestichte boerderij, waarvan er in deze streek meer moeten zijn geweest.

Start KOPPELPUNT Hier kunt u ook aansluiten bij de Kerkenroute Zuidbroek (3) of doorgaan met de route Muntendam (4).
3. Vervolg dan Tussenklappen.
Aan het eind van de Tussenklappen de fietstunnel onder de spoorlijn door en daarna RA. Direct daarna LA de spoorstraat in.
Einde KOPPELPUNT

4. RA  over tweede brug, drukke rijweg oversteken, de Legeweg in, langs de gaslocatie.
De Legeweg was jaren lang een deel van de verbindingsweg van Groningen, Stootshorn, Noordbroek, Zuidbroek en Meeden naar Winschoten en verder naar Duitsland. In de buurt van deze gaslocatie ontstond het eerste dorpje met de naam Muntendam.
RA over het spoor rechtsaf het fietspad op. Dit fietspad volgen. Deze gaat over in een verharde weg.
RD op de driesprong rechtdoor.
RD Aan het eind van deze eerste weg oversteken.
RA na 10 meter rechtsaf de Brede weg op.

Start KOPPELPUNT Hier kunt u ook aansluiten bij de Kerkenroute Meeden (5) of doorgaan met de route Muntendam (6).
5. 
LA na 10 meter linksaf de Brede weg op
LA aan eind van de Bredeweg oversteken linksaf het fietspad op.
RD (3x) de rotondes rechtdoor
RA we zijn bij de carpoolplaats

Einde KOPPELPUNT

6. LA Voor het kanaal(links) linksaf de Hellingwal op.
LA Over het hoogholtje linksaf het 'Oude Verlaat' (pittig bruggetje)Ploegers kerkje
Achter huisnummer 15 stond vroeger het 'kerkje' van Albert Ploeger.
Dit was een evangelisatieruimte waar vanuit de Gereformeerde kerk te Veendam een zondagschool en meisjes- en jongensclubs werden gehouden.
Terug. Hierna gaan we weer terug tot het hoogholtje.
LA  Bij het hoogholtje linksaf de 'Wijde Blik' in.
LA Aan het einde van de 'Wijde Blik' linksaf de Middenweg op.
Na ongeveer 100 meter stond aan de linkerkant (locatie tankstation) vroeger het kerkje van Ds. Jan van Petegem. Deze evangelist bouwde eind 19e eeuw een evangelisatiegebouw aan de  Middenweg. Later werd dit verbouwd tot een 'Vierborg'.
Terug. Hierna gaan we weer terug door de Middenweg richting Muntendam
RA Op het kruispunt gaan we richting Meeden.
LA Na de meubelzaak 'De Toekomst' linksaf het fietspad op.
Op het fietspad ziet men rechts de achterkant van de Baptistenkerk.
RA Aan het einde van het fietspad rechtsaf naar de Baptistenkerk.
Einde Kerkenroute Muntendam. 

Home | Login

Copyright © 2014. MenterAroute.nl. All Rights Reserved.