MenterAroute.nl

Evangelisatiegebouw 'Immanuël' aan de Nieuweweg.

De oprichting van de evangelisatie vond plaats op 2 april 1912 in aanwezigheid van 22 mannen en vrouwen. In een bijvoegsel van de staatscourant van 7 november 1912 werd de oprichting van de Evangelisatie officieel goedgekeurd. Er werd gestart met een zondagschool. In 1913 waren er 80 kinderen op de school en in 1914 reeds 112. In 1913 kwam er een orgel, echter een met veel problemen, zodat men deze in 1915 nog niet kon gebruiken.
In september 1915 werd Ds. Poutsma uit Veendam als voorzitter opgevolgd door de heer Edskes. In 1916 werd J. Laphor voorzitter. Tot evangelist/voorganger werd gekozen de heer J.Jager. Hij kwam te wonen in de woning op de hoek van de Nieuweweg en ‘t Loeg. Aan de woning werd een leerkamer gebouwd voor bijeenkomsten en studie.
Er werd besloten een kerk te bouwen achter de 'pastorie' aan de Nieuweweg. Kroeze maakte een begroting van ƒ 6000 en er werd met de bouw gestart. In mei 1923 is het gebouw klaar. Het orgel levert nog steeds de nodige problemen op. In 1927 werd verzocht het orgel te vervangen, maar men hield voorlopig de boot af. In 1930 werd H. Kroeze gekozen tot secretaris en komt er een zangkoor. In 1931 werd er een reciteerclub opgericht met de naam 'Ora et Labora'.

In de dertiger jaren kwam er langzamerhand toenadering tot de vrijzinnige Nederlandse Hervormde kerk. In januari 1934 kwam de mededeling van N.H.kerk dat vanaf nu alleen nog een orthodoxe predikant welkom is. In 1934 werden uit beide geloofsgroepen 2 afgevaardigden benoemd in het bestuur. Vanaf deze tijd werd de samenwerking intensiever en ging men over naar één kerk.

Home | Login

Copyright © 2014. MenterAroute.nl. All Rights Reserved.