MenterAroute.nl

Tante Hillegonda

Vind het Geheime Teken!

Tante Hillegonda
Tante Hillegonda en het geheim van het gouden zwaard.
Een spannend verhaal over hoe Tante Hillegonda en haar logeerhonden Poets en Pal de MenterAroute doen op zoek naar het geheim van het gouden zwaard.

Een opdrachten speurtocht
(21 letters-zoeken) voor de jeugd (en natuurlijk hun ouders of ooms en tantes of opa's en oma's. En niet te vergeten de geo-cache rijders).

Haal het boekje: Tante Hillegonda en het geheim van het gouden zwaard.
40 blz. -30 tekeningen - € 1,00 bij diverse toeristische aanbieders in Menterwolde.

Home | Login

Copyright © 2014. MenterAroute.nl. All Rights Reserved.