MenterAroute.nl

Westerlee

(16) De plek: omgeving De Garst Westerlee:
Zandhoogte De Garst is eigenlijk meer een wandelgebied dan een fietsroute. Dus auto aan de Hoofdweg parkeren bij boerderij Veldzicht kan ook. Veldzicht ligt in het westelijke deel . Het groene bordje van Staatsbosbeheer geeft de ingang aan. Er blijken meerdere verbindingen met de Hoofdweg te zijn. Het meest oostelijke deel is de 1e Garste weg.
GarstDe Garst biedt mooie doorkijkjes in de beslotenheid van bos. Dan zie je het reliëf overduidelijk. Over het hoogtepunt heen verzakken de huizen, zodat je alleen de daken ziet. En steeds weer de spits van de toren. Er zijn smalle onverharde zandpaden, met in de berm het zomers boeket van boterbloemen, zuring, klaprozen, kamille, bloeiende braamstruiken en wikke. Dan komt het pad zuidelijk uit bij de ruimte en is er uitzicht op kilometers polderland. Links staat een bord met de Garst ,voor ligt de 1e Garsteweg en dier vervolgend is er meteen rechts een ingang met het Groene bord van Staatsbosbeheer. Met een ruime bocht door dichte beplanting en af en toe een blik op de achterkant van huizen komt het weer uit op de 1e Garste weg ,die een eindje rechts uitkomt op de Hoofdweg. Juist op de plek waar naar het zuiden toe in 1568 het slagveld van Heiligerlee was. Via de Kampschutterslaan kan door achterstraatjes zuid –en westwaarts gewandeld worden Op het zuidelijkste punt is een ander reliëf te zien. Het Westerleesche Veen. Terug naar de Hoofdweg en dan richting café, kerk en boerderij Veldzicht.

17) De plek: omgeving spoorwegovergang Westerlee:
Spoorweg WesterleeWaar vond de slag bij Heiligerlee plaats? Waar was eind mei 1568 het slagveld. De Graven Lodewijk en Adolf waren van Emden naar Wedde getrokken. Daar verbleven ze om meer huursoldaten aan te werven. Toen ging het op naar Appingedam. Dat werd Gronings Spaansgezinde stadhouder Aremberg te bont. Hij mobiliseerde zijn soldaten en vroeg versterking. De legers van Adolf en Lodewijk trokken over Siddeburen ,Zuidbroek, de oude weg naar Meeden en Westerlee. Ze sloegen hun kamp op in en om het klooster van wat nu Heiligerlee heet. Deze rondtrekkerij van soldaten was een plaag voor de bevolking. Ongeacht of het om geuzen of om spaansgezinde soldaten ging. Plundering en brandschatting waren schering en inslag.Toen Aremberg Heiligerlee naderde .koos graaf Lodewijk een gunstig gevechtsterrein. Dat was waar het veld meer open werd en waar moerassen het de vijand moeilijk zou maken. Vermoedelijk was het slagveld iets ten zuiden van de grens tussen Heiligerlee en Westerlee ,daar waar het spoor loopt. In de buurt van de Kampschutterslaan. De veldslag was kort en hevig : aan Spaanse zijde waren 1500 doden te betreuren, bij de Geuzen 50. Graaf Adolf van Nassau en stadhouder Aremberg sneuvelden eveneens. Later moesten de inwoners van Meeden zich verantwoorden voor plundering en mishandeling van vluchtende Spaansgezinde soldaten. Ze verdedigden zich door te stellen dat ze juist ellende van de Geuzen te verduren hadden.
Graaf Adolf werd in Wedde begraven en kort daarna herbegraven in Emden.
Graaf Aremberg werd op het kerkhof van het klooster te Heiligerlee begraven en is later herbegraven in België.

Home | Login

Copyright © 2014. MenterAroute.nl. All Rights Reserved.