MenterAroute.nl

Toeristische informatie

Toelichting bij bepaalde punten van de route:

* bij 1. Hier ziet u de Brede weg. Goed is te zien dat de weg hoger ligt dan de zuidelijke weilanden. De weg is dan ook een Oude Veendijk. De weilanden die u ziet vormen het natuurgebied Polder De Wiede. De sloten vallen op door veel bochten en grillige patronen. Het zijn de meanderende beken. Door dit gebied stroomde de MenterA.De naam Wiede verwijst naar een meertje dat hier ooit was. Van hier (Brede Weg) stroomde de MenterA naar het Noorden. Bij Zuidbroek werd het riviertje De Leest opgenomen. De bron lag bij het Poeltje. Het huidige Winschoterdiep volgt bij Kromme Rakken de bedding van de MenterA, die hier naar het Noorden stroomde. Het diep aan het eind van de Bredeweg (bij het begin van Muntendam) is éën van de eerste veenkoloniale diepen, gegraven om de ontwatering van het veen te regelen en te dienen voor scheepvaart. Als u langs het diep fietst ziet u een oud watergemaal. Hier is de MenterA omgebogen naar het diep. die dus de afwateringsfunctie en de scheepvaartfunctie overnam.Op de plaats van de theetuin Vlinderij was vroeger een scheepswerf van de familie Fikkers.Verderop tref u de resten van een oude sluis aan. Het Dwarsdiep ( deels gedempt) verbond het Oosterdiep en het Westerdiep. Ook ziet u hier enkele Kapiteinshuizen en voormalige sluiswinkeltjes. Turf, scheepvaart en handel hoorden bij elkaar en later ook scheepsbouw en (agrarische) industrie. Veendam was één van de welvarende veenkoloniale plaatsen. Veendam heeft het geluk gehad dat er een ruim gebied ligt tussen de twee diepen. Op dit gebied heeft men met gebruikmaking van de bedding van de Oude AE in de loop der eeuwen op compacte wijze woonplaats kunnen bouwen, waardoor Veendam minder een kanaaldorp is, anders dan veenkoloniën die langs één kanaal gebouwd zijn.

* bij 2. Alle vijvers die u ziet volgen de oude bedding van de Oude AE. Veendam heeft niet kunnen bouwen op de oude rivierbedding, daarom zijn er vijvers en parken tussen de wijken gekomen. In het centrum zijn duikers.

* bij 3. Ook in het centrum maken de vijvers bij de Hertenkamp en de fontein er tegenover deel uit van de bedding van de Oude AE. De waterstroom gaat bij het nieuwe cultuurcentrum ondergronds met een duiker. Opmerking: in het cultuurcentrum Van Beresteyn is ook gevestigd het Veenkoloniaal Museum. Het museum is erg de moeite waard: u kunt hier een wandeling door de tijd maken en zult versteld staan over de omvang van de 18e en 19e eeuwse scheepvaart, over het belang van de turf uit dit gewest in de Gouden eeuw (vergelijk aardgas) en over de rijke 19 e en 20e eeuwse fabrikanten en boeren. Uit de agrarische industrie is bijvoorbeeld het aardappelmeel concern Avebe voortgekomen.Tegen over het Museum is het winkelcentrum De Passage.Achter de NH kerk is een oude begraafplaats met mooie zeemansgraven.

* bij 4. De Oude AE wordt weer zichtbaar door de vijvers bij de Pinksterstraat. Opmerking: achter de kerk is een oude begraafplaats. Hier treft u een aantal oude zeemansgraven aan. Het landschap rond Veendam is drie eeuwen geleden ontstaan na het afgraven van het hoogveen en het in cultuur brengen van de vrijgekomende ondergrond. Veendam zelf heeft veen- koloniale lintstructuur, behalve in de buurt van het centrum. Dat komt door het riviertje de Oude AE, dat het parallel lopende Oosterdiep en Westerdiep in de noordelijke richting van elkaar lieten wijken. Hieraan dankt Veendam de vorkstructuur.

* bij 5. Met de vijvers volgt u de waterloop van de Oude AE. Veendam en Wildervank had een omvangrijke Joodse gemeenschap. Waar het monument staat, stond eens de synagoge. Even verderop bij de Lutherse kerk (met de zwaan-het teken voor Lutherse Kerken) is het smalste deel tussen het Oosterdiep en het Westerdiep. Op dit smalle deel, middenin, liep de rivier MenterA. Nu resteert een sloot tussen de erven van de huizen tussen de beide diepen.. Na het graven van het Ooster en het Westerdiep (in de 17 e eeuw) heeft de MenterA zijn betekenis verloren.

* bij 6. Er zijn meer dan 40 straten in Wildervank tussen het Westerdiep en het Oosterdiep. Ze worden lanen genoemd. Zoveel lanen zijn teveel voor namen, dus hebben ze nummers. Net als de avenues in New York.De naam Wildervank is afkomstig van de vervener met die naam uit de 17e eeuw.Het wapen van Veendam toont een wolk met daaruit een arm die een adder pakt.Dit beeld hoort bij Wildervank en komt van de legende van Magaretha van Hardenberg, echtgenote van de grote vervener Adriaan Geerts Wildervanck. Zij valt in een rustpauze van de wandeling in slaap wordt wakker van een slang die rond haar arm kronkelt. Zij belooft God, dat zij op die plaats waar ze ligt een kerk zal stichten als de slang haar niet bijt. De slang glijdt van haar arm zonder te bijten en volgens de legende is door haar belofte op die plaats de Nederlands Hervormde kerk in Wildervank gebouwd.

* Andere toeristische adressen die u in het 5 km lange dorp Borgercompagnie zult passeren:

Nummer 216: Museumboerderij Ter Borg (0598 613572). (monument en verzameling veen-en landbouwgereedschap.nummer 189-191 Asperge en aardbeiboerderij Doornbosch (0598 612816) En een keur aan ander zacht fruit.

Nummer 86: de Bloembinderij en theetuin van Geert Harte Davids(0598 623953). Ook monument.

Nummer 44-46: Museum Lammert Boerma ( 0598 393381) schilderijen,portretten,beelden tekeningen,old timer bromfietsen en architectuur.

Beginpagina Oorsprongroute

Route

Home | Login

Copyright © 2014. MenterAroute.nl. All Rights Reserved.