MenterAroute.nl

Omgeving Westerlee

*Waar vond de slag bij Heiligerlee plaats? Waar was eind mei 1568 het slagveld. De Graven Lodewijk en Adolf waren van Emden naar Wedde getrokken. Daar verbleven ze om meer huursoldaten aan te werven. Toen ging het op naar Appingedam. Dat werd Gronings Spaansgezinde stadhouder Aremberg te bont. Hij mobiliseerde zijn soldaten en vroeg versterking. De legers van Adolf en Lodewijk trokken over Siddeburen ,Zuidbroek, de oude weg naar Meeden en Westerlee. Ze sloegen hun kamp op in en om het klooster van wat nu Heiligerlee heet. Deze rondtrekkerij van soldaten was een plaag voor de bevolking. Ongeacht of het om geuzen of om spaansgezinde soldaten ging. Plundering en brandschatting waren schering en inslag.Toen Aremberg Heiligerlee naderde .koos graaf Lodewijk een gunstig gevechtsterrein. Dat was waar het veld meer open werd en waar moerassen het de vijand moeilijk zou maken. Vermoedelijk was het slagveld iets ten zuiden van de grens tussen Heiligerlee en Westerlee ,daar waar het spoor loopt. In de buurt van de Kampschutterslaan. De veldslag was kort en hevig : aan Spaanse zijde waren 1500 doden te betreuren, bij de Geuzen 50. Graaf Adolf van Nassau en stadhouder Aremberg sneuvelden eveneens. Later moesten de inwoners van Meeden zich verantwoorden voor plundering en mishandeling van vluchtende Spaansgezinde soldaten. Ze verdedigden zich door te stellen dat ze juist ellende van de Geuzen te verduren hadden. Graaf Adolf werd in Wedde begraven en kort daarna herbegraven in Emden.
Graaf Aremberg werd op het kerkhof van het klooster te Heiligerlee begraven en is later herbegraven in België

Home | Login

Copyright © 2014. MenterAroute.nl. All Rights Reserved.