MenterAroute.nl

Red de Heemtuin

Zoals u misschien gehoord of gelezen heeft, heeft het college van B&W voorgesteld om de subsidie voor de Heemtuin in 2013 totaal te schrappen en met een commerciele marktpartij verder te gaan. Dat er bezuinigd moet worden snappen we. Maar zonder overleg en op deze radicale manier, heeft het bestuur overvallen. De afgelopen 6 jaar is het stichtingsbestuur met alle medewerkers erin geslaagd de Heemtuin tot grote bloei te brengen en wij vrezen dat op deze manier de kwaliteit van de Heemtuin verdwijnt. Om door te kunnen gaan en de Heemtuin uit te laten groeien tot de diamant van Menterwolde hebben wij alle ondersteuning, ook die van u, nodig. Indien u ons steunt vragen wij u onze petitie te steunen. Via onderstaande link kunt u dat digitaal doen. Ook liggen er, als u liever handmatig te petitie wilt tekenen, formulieren hiervoor in ons paviljoen.
 
Alvast hartelijk dank namens de medewerkers en ook namens iedereen die bij de Heemtuin betrokken is.
 
Petitie link: heemtuin.petities.nl

Nieuwe MenterAgids 2012 met 8 fietsroutes op Voorjaarsdag in Heemtuin

De toeristische werkgroep MenterAroute heeft de 3de MenterAgids samengesteld. In deze gids staan 8 fietsroutes die in lengte variëren, historische en architectonische informatie over de dorpen Noordbroek, Zuidbroek, Muntendam en Meeden, en een lijst met handige adressen langs de routes.
Het boekje is op 15 april verkrijgbaar op de Voorjaarsmarkt in de Heemtuin in Muntendam.

De MenterAgids 2012 is inmiddels al weer de derde editie van dit geliefde boekwerkje.

Nieuwe MenterAgids in voorbereiding

Toeristische Werkgroep MenterAroute is druk bezig de laatste hand te leggen aan de MenterAgids 2012. Inmiddels al weer de derde editie van dit geliefde boekwerkje.
In 2004 kwam de eerste uitgave uit en de tweede zag in 2007 het levenslicht. De boekjes wijzen op de aantrekkelijkste plekjes van Menterwolde en omgeving en worden door zowel de eigen inwoners als door toeristen gretig gebruikt. Alle locale toeristische aanbieders kunnen de gids aan hun gasten aanbieden. Die zullen verbaasd staan over de hoeveelheid aan mooie en interessante plekjes die onze omgeving te bieden heeft. In de nieuwste uitgave komen een zevental pure fietsroutes (afstanden 25-50 km.) en drie themaroutes. Bij deze laatste ligt niet de nadruk op het fietsen maar er wordt dieper ingegaan op een thema. Deze thema’s zijn “Kerken”, “Culinair” en “Kunst onderweg”.

Ervaren fietsers gezocht

De Fietsersbond start samen met de provincie Groningen aan de bouw van de digitale fietsrouteplanner voor de provincie Groningen. Groningen is de laatste provincie die ontbreekt in de routeplanner van de Fietsersbond. In het voorjaar van 2012 moet de digitale fietsrouteplanner heel Nederland dekken. Deze fietsrouteplanner is tot stand gekomen door meer dan duizend ervaren fietsers uit alle delen van Nederland.

"Verrassend, Veelzijdig Menterwolde"

PresentatieMaandagmiddag 1 december 2008 was de presentatie van het boekje ‘Verrassend Veelzijdig Menterwolde’. Het boekje wordt uitgegeven door de werkgroep MenterAroute en het beschrijft aan de hand van zeven onderwerpen de vier kernen van Menterwolde; Meeden, Muntendam, Zuidbroek en Noordbroek. Het boekwerk werd geschreven door Nick Kieft.

Home | Login

Copyright © 2014. MenterAroute.nl. All Rights Reserved.