MenterAroute.nl

MenterGrenzenRoutes

plekjes1INFO: De beide buurtschappen Stootshorn en Spitsbergen lagen aan de in 1457 aangelegde handelsweg van de Slochterkerk naar Stootshorn en dan over Spitsbergen naar Uiterburen. Deze weg verloor zijn betekenis toen in de 17e eeuw het Winschoterdiep voltooid werd. Hier lagen veengebieden van Noordbroek en Zuidbroek. De venen waren in bezit van kloosters en kwamen na de reformatie in handen van de stad Groningen. In het gebied van de gemeentegrens van Menterwolde en Hoog stroomde de veenrivier De Sijpe A van het Sappemeer naar de MenterA boven ’t Waar. De Sijpe was voor de scheepvaart belangrijk en Stootshorn was een sluis (1586). En waar een sluis was, was nering en bedrijvigheid. Later is met het Noordbroeksterdiep een verbinding met Noordbroek ontstaan. De naam Stootshorn heeft mogelijk te maken met een bocht (horn) ter plekke in dit diep. De buurtschap Stootshorn had veel last van slechte afwatering.

foto2Hier en daar zat het veen vrij diep en waren in de veengebieden baggelarijen nodig, zoals die nu nog als overblijfsel te vinden zijn bij Slochteren (de Petgaten) en bij Egypteneind (tussen Muntendam en Meeden). In 1891 is in Stootshorn een (aanvankelijk houten) kerkje gebouwd door een evangelisatiegroep die zich afsplitste van de Hervormde Kerk. Dit kerkje heeft tot 1951 gefunctioneerd. In de buurt van Stootshorn (omgeving Dwangsweg) heeft een rijke buitenplaats met bos genaamd Veenhuizen gestaan. Deze borg is in 1852 afgebroken. De naam Spitsbergen geldt voor de boerderijen langs het Spitsbergerdiep. Het reliëf zorgt voor een hogere ligging en dat heeft misschien een rol gespeeld bij de naam. Samensteller Jan Dijkhuis.

De Grenzenroutes verkennen de grenzen van de Gemeente Menterwolde. Door hun geringe lengte zijn ze ook geschikt voor bijvoorbeeld ouderen en gezinnen met kinderen. Er bevinden zich langs de route altijd één of meer bankjes en de routes zijn waar mogelijk autoluw.

Aangezien alle 4 routes hetzelfde begin- en eindpunt hebben kunnen twee of meerdere routes naar wens worden gekoppeld.

MenterNoordWestGrenzenRoute – 19 kilometer

MenterNoordOostGrenzenRoute – 28 kilometer.

MenterZuidOostGrenzenRoute - 31 kilometer.

MenterZuidWestGrenzenRoute – 16.5 kilometer.

terug

Home | Login

Copyright © 2014. MenterAroute.nl. All Rights Reserved.