MenterAroute.nl

Muntendam

Menter Architectuur- en Tuinenroute gedeelte Muntendam (lengte ca 11 km)

Vertrek vanaf de parkeerplaats van Heemtuin & Natuurpark ‘Tussen de Venen’, Nieuweweg nr. 127 (Parkeerplaats staat aangegeven). Een rustpunt met enige horeca voorziening.
De Heemtuin is een natuur- en milieucentrum met een 40.000 m2 groot voedselarm ontwikkelingsgebied met vleermuizenmuur, vennen en stuifduinlandschap.
Dagelijks open tussen 10.00 en 17.00 uur. 
De tuin is op zijn mooist van april-oktober.

RA Fietspad langs de Nieuweweg inrijden.

Links op nr. 130 boerderij met een voorhuis in de stijl van de Delftse School (Karsbadde-hoeve). Fietspad voegt zich in op Nieuweweg. Vanaf dit punt opvallend veel huizen in dertiger jaren stijl, nieuwere bouw daarbij 
aangepast. Eerste weg
RA Domela Nieuwenhuisweg inrijden, bocht naar links volgen, na deze bocht vierde weg
LA Burg. Venemastraat inrijden.
Aan weerskanten Delftse School 2 onder 1 kap woningen.
RA Burg. Giessenstraat nemen, na ± 100 m links voormalig politie bureau 
Julianaplein 4-3-2. Delftse School met diverse versierende metselwerkpatronen (boerenvlecht, muurankers, muizetand).
Burg. Giessenstraat verder uitrijden. Op kruising

RA Bovenweg inrijden en volgen. 

Op nr. 59 eenvoudige Boerderij uit 1870, asymmetrisch voorhuis. 
Op voormalige landerijen nu Delftse School woningen.
RD Bovenweg vervolgen. (Bij nr. 65 fietspad nemen).
Op nr. 66 een van de 
weinig overgebleven krimphuizen.
LA 
Bocht fietspad naar links volgen tot Middenweg.
Links op deze hoek nrs. 128/130 mooi uitgewerkte Delftse School 2 onder 1 kap woning.

Aan de overkant van de weg ligt de karakteristieke marechaussee kazerne uit 1920, gebouwd als woon en werkplaats van brigade Muntendam. 
Later Gemeentehuis en nu appartementen complex.

RAMiddenweg nemen richting Veendam. Op nr. 144 krimphuis. Verder diverse types kleine boerderijen tussen dertiger jaren stijl woningen. 
Ca. 100 m. voorbij bord ‘Veendam’
LA Sinnegeslaantje inrijden.
Opvallend veel mansarde daken als uitvloeisel 
Amsterdamse School. 
Einde weg vóór kanaal
LA Beneden Verlaat inrijden. (zoek kleinste krimphuis = laatste schipperswoning van de gemeente). (foto 6)
RA 
via hoogholtje ‘De Wiede’ kanaal oversteken (indien dit problematisch is kunt u ook de weg vervolgen en aan het eind van de weg RA de Bredeweg inslaan) en
LA de onverharde Hellingwal (genoemd naar oude scheepswerven op deze plaats) oprijden.
Op nr. 3 theeschenkerij ‘De Vlinderij’ met kijktuin, kooikarpervijver en bamboekwekerij. Open mei tot oktober op zondagen van 12-18 uur of op afspraak 0598-620025. Direct naast ‘De Vlinderij’ op nr. 2 verbouwde Veenkoloniale boerderij. Op nr. 1 historisch dwarshuis van oud gemaal (1899).
Einde weg
RA Bredeweg in.
Villa’s nr.13 Amsterdamse School (foto 9) en nr. 15 van rond 1913.
Dit is het koppelpunt met de route Meeden. Voor Meeden RD rijden aan het eind van de Bredeweg oversteken LA het fietspad op. Drie keer op de rotondes RD, dan RA naar Carpoolplek bij N33. 
  

Voor route Muntendam terug fietsen en
RD Kerkstraat inrijden.
Kerkstraat kent diverse huizen met ‘oortjes’, fraaie 
daklijsten en neorenaissance raam- en speklaagversieringen zoals nr. 132. Passeer auto werende palen bij de Baptistenkerk.
Na nr. 77
LA Middenweg oprijden.
Nr. 8 en nr. 10 typisch huizen voor centrum Muntendam met kleine krimp, oortjes, daklijsten, neorenaissance raam-
versiering en ingang in nis opzij door de ligging zo pal naast elkaar. 
Daarnaast nrs. 12-14 Amsterdamse School.
RA 
Ds. Hekhuisstraat inrijden.
Deze hele wijk diverse vormen van de Delftse School.

Eerste straat
RA Wilhelminalaan nemen. Daarna eerste straat
LA Beatrixlaan in rijden. Op T-kruising (bij Europaschool)
RA Troelstralaan nemen en daarna
LA Kerkstraat inrijden.
Op deze kruising nrs. 29 , 31 en 33 
Amsterdamse School woonhuis- winkelpanden 1932 met tegelwerk, glas en lood en siermetselwerk. Opvallend pand nr. 25, oude gemeentehuis, 
nu fysiotherapie praktijk met neorenaissance gevel uit 1918.
Op nr.15 naast NH kerk klassiek dwarshuis pastorie uit 1850. Daarnaast op nr. 13 Amsterdamse School hoekhuis. Op nr. 7 
krimphuisje1880 met typisch Muntendamse ingang opzij in nis. 
Einde Kerkstraat

RA het Loeg inrijden.
Een straat met grote variëteit aan types woningen. 
Rechts nrs. 6/8 een van de weinige dwarshuizen in Muntendam, net als nr. 39. Op nrs. 40 en 44 bijzonder fraaie Delftse School huizen. De in Overgangsarchitectuur gebouwde villa nr. 27 met topgevel uit 1905 (en de  hoekvilla nr. 35 uit 1900 hebben de zelfde neorenaissance kenmerken als het goed bewaardgebleven woonhuis met krimpen uit 1890 op nr. 43. Daarnaast is op nr. 41 in de laagte een boerderijgevel met forse oren te zien.

Vlak voor de Schaive klap staat links op nr. 47, een van de Amsterdamse School huizen die het Loeg rijk is.

Sla vlak vóór de Schaive klap
LA en rij Tussenklappen WZ op.
Het kanaal is het enige in de wereld dat niet gegraven is, maar is aangelegd door twee dijken parallel naast elkaar aan te leggen! De bodem ligt dus op dezelfde hoogte als de omliggende landerijen.

Het eerste pand aan de overzijde, Tussenklappen OZ nr. 1 is een villa gebouwd in Overgangsarchitectuur: mengvorm met invloeden van onder meer het Rationalisme en de Jugendstil (samengestelde vensters, asymmetrische volumeopbouw). Direct daarnaast OZ nr. 4 is een classicistisch 
dwarshuis uit 1880 te zien.

Langs Tussenklappen WZ ligt een keur aan Oldambtster boerderijen. Nr 9, de Kloosterplaats genoemd, naar voormalige kloosterboerderij op deze plaats, valt op door de fraaie slingertuin met vijver. Stijl bouw rond 1820, ossenbloedrood geverfde muren, ingang opzij voor eerste krimp.
Op de splitsing met de Dalleweg is op de hoek (huisnummer 19) een voorbeeld te zien van de Amsterdamse School. Boerderijen in deze stijl ontstonden vaak tussen 1920 en 1935 op dezelfde plek waar voordien een andere boerderij verloren was gegaan door storm of brand.

Op het kruispunt met de Dalleweg, direct na huisnummer 18 is het koppelpunt met de route naar Zuidbroek. RD is de route naar Zuid- en Noordbroek, LA de Dalleweg inrijdend is de route Muntendam te vervolgen.

LA De Dalleweg nemen. Na ±1,5 km een haakse slinger in de weg (het fietspad hier negeren). De weg vervolgen en het fietspad in de laatste haakse bocht inrijden en vervolgen tot de Nieuweweg, deze oversteken en
RA het fietspad naar de Heemtuin nemen en 50 meter volgen. Daarna
LA de parkeerplaats oprijden naar het beginpunt van deze route.
Einde route Muntendam.

Home | Login

Copyright © 2014. MenterAroute.nl. All Rights Reserved.