MenterAroute.nl

Noordbroek

Menter Architectuur- en Tuinenroute gedeelte Noordbroek (lengte 9,5 km)

De route begint bij het steunpunt in Noordbroek aan de Hoofdstraat 17.
Vertrek vanaf de parkeerplaats achter het steunpunt naar de Hoofdstraat rijden en
RA  Hoofdstraat inrijden. 

Rechts parkachtige tuin met hoge bomen. Treurbeuk waarvan de entplaats goed te zien is. Op nr. 3 een pand in de dertiger jaren stijl met enkele kenmerken van de Amsterdamse School (daklijn, steensoort). Op nr. 1a een vrijstaand eenvoudig Delftse School huis. Op nr. 1 pand uit 1716, nu atelier.
RD Kruispunt oversteken en Zuiderstraat inrijden.

Rechts op nr. 69 een oud boerderijtype, iets verderop op nr. 63 een Oldambtster boerderij met doorlopende daklijn uit 1772, huidige aanzien uit 1865, slingertuin met spiegelvijver. Let op classicistische kenmerken. (deurpartij, dakkapel, stoep en hoeken voorhuis, forse daklijsten en voorgevel met oren. Tegenover dit pand op nr. 36 markante Amsterdamse School villa met vierkante elementen en één kenmerkende ronding, Rietveld stijl (Architect Jan Kruijer). Daarnaast op nr. 34 een villa gebouwd in Overgangsarchitectuur. Van binnen volledig in Jugendstil. Bij de boerderij op nr. 30 met Neorenaissance dwarshuis, een beeldbepalende treurbeuk. 
Hierna keur aan krimphuizen pal aan de weg op nr. 45 en in kleine laantjes achteruit. Op nr 14 een boerderij met een groot classicistisch dwarshuis uit 1886 en een slingertuin met spiegelvijver. Direct daarnaast aan de weg met huisnummer 12 een elektriciteitshuisje uit 1927 in Amsterdamse School stijl.
RD Uiterburen tot nr.140, dan
Dit is het koppelpunt met Zuidbroek. Voor Zuidbroek RD Uiterburen vervolgen.
LA Klingeweg inrijden. Na ca. 250 m.
LA fietspad spoordijk nemen en uitrijden.
RD Scheemderstraat/Scheemderweg oversteken en Oosterstraat inrijden. 
Hoekhuis links op nr. 36 kleine villa dertiger jaren stijl. Opvallend groot contrast met tegenover liggend voormalig koffiehuis nr. 35/37 in Neorenaissance stijl gebouwd rond 1915.
Op nr. 23 vrijstaand Delftse Schoolhuis, balkon, siermetselwerk onder dakgoot, raamluiken. Daarnaast iets soberder Delftse School. Daar tegenover enkele dertiger jaren woningen met elementen Amsterdamse School.
RD op kruispunt, Oosterstraat vervolgen.
Huizenblokken nr. 3 t/m 9 eenvoudige Delftse School twee onder één kap woningen, bouwjaar 1956. Voormalige huisartsenpraktijk Oosterstraat nr. 1 met specifieke Delftse School kenmerken, dubbele tuitschoorsteen, zadeldak, siermetselwerk onder dakgoten, erker met balkon. aan het eind van de Oosterstraat
RA de Hoofdstraat inrijden.
Op nr. 26 het fraaie pand ‘Torentje’ waarin de bibliotheek is gevestigd. Op nr. 30 Amsterdamse School huis, veel variatie in muur- en dakvorm, grote erker over twee verdiepingen, kenmerkende raampartij en bloembak bij voordeur. Iets verderop links op nr. 37 garage bedrijf in kubistische Amsterdamse School stijl. Hoofdstraat vervolgen. U ziet diverse dwarshuizen o.a. op nr. 45. De villa op nr. 46 uit 1905 valt op door de neorenaissance speklagen en raambogen. Na het asymmetrisch dwarshuis op nr. 66
RA Schoollaan
Op Schoollaan nr. 1 staat een peuterspeelzaal in de Amsterdamse School stijl uit 1926, kenmerkende dakoverstek, markante schoorsteen en vierkante roedeverdeling in de ramen.
Daarna terug naar de Hoofdstraat.
RA Hoofdstraat vervolgen.
Twee Boerderijen nrs. 98 en 100 ossenbloed rood geverfd tegen het doorslaan van vocht, vroeger werd ossenbloed met lijnolie gebruikt. Onderweg zijn vooral veel dwarshuizen te zien, o.a. nr. 90, nr. 91 met zeer drukke eclectische versieringen en nr. 115, met bijzondere classicistische deurpartij en dakkapel.
Rijdt de Hoofdstraat uit. Aan het eind staat links pal aan het trottoir de Romaanse toren uit 1280 die los van de er achter gelegen Romanogotische kerk staat. Deze toren is in gebruik als klokkentoren, vroeger ook gevangenis.
RD Noorderstraat inrijden.
Rechts op nr. 4 wellicht de oudste boerderij van Noordbroek uit 1576, een van de vier oudste boerderijen van Nederland. Opvallend zonmotief in de voordeur, verwijzend naar een late Lodewijk de XIV stijl. Volg de Noorderstraat. Op nr. 9 een kenmerkende boerderij uit 1802. De voorgevel loopt uit in een tuitgevel. De voordeur in de zijgevel vóór de eerste krimp vertoont hetzelfde zonmotief als de vorige boerderij. Keer nu om en rijdt zuidwaarts terug richting Hoofdstraat. 
De kleine boerderij op Noorderstraat nr. 3 uit 1800 kent enkele bijzondere details. Eenvoudig dak met wolfsend, voorgevel siermetselwerk. Asymmetrische plaatsing ramen. Opvallend is de één kamer grootte uitbouw ter hoogte van de eerste krimp. Naast nr. 3 is de oude pastorie uit 1826 gelegen. Een sober, groot neoclassicistisch dwarshuis.
Sla direct daarna
RA en rijd door de altijd open staande hekken van de Noordersingel die rondom de grote imponerende Romanogotische kerk uit 1330 loopt.
Deze kerk is bekend om zijn onaangetaste schoonheid, zijn Arp Schnittger orgel uit 1695 en de vele fresco’s. De grote beuken rondom de kerk en het kerkhof geven een heel aparte sfeer, net als de grote treurbeuk tussen kerk en Romaanse klokkentoren. Achter de kerk ligt een grote pastorietuin met oude viskenij (visvijver voor de dominee). Deze pastorietuin is een soort arboretum met diverse soms exotische bomen, waaronder plataan, tulpenboom, vleugelnoot, mammoetboom en een geënte rode beuk.

Rondom kerk rijden, tussen kerk en leerkerkje uit 1834 door en passeer de openstaande hekken van de zuidingang van de Noordersingel en sla direct
RA de Hoofdstraat in.
Naast de reeds bekende dwarshuizen zijn hier ook enkele villa’s te zien. Het pand op nr. 95 uit 1926 verbergt onder de witte verflaag neorenaissance versiering rond de ramen alsmede speklagen die bij de villa op nr. 89 beter te zien zijn.
Sla na ca, 350 m.
RA Slochterstraat in tot nr. 10.
Een ensemble van twee zeer fraaie met zorg gemetselde Delftse School huizen. Daarna terugkeren naar de Hoofdstraat. Op nr. 77 imposante boerderij met Jugendstil voorhuis. Grote geënte bruine beuk kenmerkend voor Oldambtster boerderijen.
RA Hoofdstraat vervolgen.
Op nr. 69 kleine villa Amsterdamse School met glas-in-loodramen. Na huisnummer 63
RA Grachtlaan inrijden en na ±100 meter bocht naar links vervolgen.
Unieke serie krimphuizen, geven het beeld hoe het dorp er voor 1950 uitzag. 
Op nr. 7 een voorbeeld hiervan.
RA Westersingel inrijden.
Links is voorbij langwerpig grasveld aan de Agricultuurstraat een hele serie Delftse Schoolhuizen zichtbaar met hun kenmerkende rode baksteen en kleine ramen (1956). Aan de Westersingel de nrs. 43-69 ook Delftse School sociale woningbouw uit 1956 als vervanging van de massaal afgebroken krimphuizen. Bocht Westersingel naar links vervolgen. Op nr. 80 voorbeeld Delftse School met door ruimtegebrek diverse uitbouwen. Vervolg de Westersingel en sla voor nr. 37, ter hoogte van de Tuinbouwstr.
RA Gockingalaan in.
Deze laan ontsprong voor 1950 bij de Hoofdstraat waar de route begon. Een keur aan krimphuizen achter elkaar zie nr. 47 en nr. 54, dicht bij de weg ten behoeve van een grotere achtertuin.

Aan het einde terugkeren naar de Westersingel.
RA Westersingel vervolgen tot driesprong.
LA Havenstraat inrijden tot grote viersprong.
Aan de Havenstraat links een verscheidenheid aan panden, die veel zeggen over de verschillende bouwdata,
LA op grote viersprong, Hoofdstraat inrijden.
Op nr. 2 een oude herberg.
RD op driesprong
Op de driesprong doorrijden tot huisnummer 29-31. 
Daar afstappen, oversteken en paadje inlopen. Op Kapellaan 1 en 3 twee krimphuizen achterelkaar.
LA de Nanno Mulderstraat inrijden.
Einde weg links en u bent weer op de parkeerplaats.
Einde route Noordbroek.

Home | Login

Copyright © 2014. MenterAroute.nl. All Rights Reserved.