MenterAroute.nl

Route Meeden

Kerkenroute gedeelte Meeden
De route begint bij de carpoolplaats Meeden, nabij de N33.
RA de carpoolplaats rechtsaf de Beneden Veensloot op.
RA Eerste weg RA is de Verlengde Burgemeester Venemastraat.
Aan de linkerkant van de weg (huisnr. 1) staat het voormalig Baptistenevangelisatie gebouwtje. Naast de evangelisatiebijeenkomsten werd er zondagsschool gehouden voor kinderen. Doordeweeks was er een jongens- en een meisjesclub en een zusterhulp. Naast dit gebouwtje bevindt zich een aantrekkelijke particuliere tuin, die te bezichtigen is.
RD Vervolg Verl. Burgemeester Venemastraat.
LA Aan het einde van de weg LA de Boven Veensloot op.
RD Aan het einde van de weg RD over het schelpenpad.
LA Aan het einde van het schelpenpad
LA het Meedenerveen op.
LA Aan het einde van de weg LA de Beneden Veensloot op. U komt langs het stroomverdeelstation.
RA Eerste weg RA Wethouder Veemanweg op.
RA Eerste weg RA Bovenstreek op.
De een na laatste boerderij (nr. 6, staat enigszins naar achteren) was de plaats van samenkomst van De Afgescheiden Gemeente in Meeden.
Terug naar Wethouder Veemanweg.
RA Vervolg Wethouder Veemanweg tot kruising met Hereweg.
LA Volg Hereweg richting het dorp Meeden.
RA    Eerste weg RA is de Kerkstraat.
Aan de Kerkstraat staat de Middeleeuwse voormalig Hervormde Kerk met losstaande toren. Deze kerk is een recht gesloten zaalkerk met versneden steunberen, een zadeldak tussen puntgevels en een vrijstaande toren. De rond 1400 gebouwde kerk kreeg in de zeventiende of achttiende eeuw een toegangsportaal. Rondom de kerk ligt het kerkhof. Op het kerkhof liggen diverse fraai bewerkte grafzerken, waarvan de oudste uit 1603 dateert.

Kerk Meeden

Terug naar Hereweg.
RA over de Hereweg.
LA na 50 m (bij huisnr. 276)
LA naar het Menno Hoes, voormalige kerk van de doopsgezinde gemeente. In 1871 wordt op het terrein, dat bekend staat als ‘Vermaningsheerd’, een kerkje gebouwd. In 1950 wordt de gemeente opgeheven.
Terug naar Hereweg.
LA Vervolg Hereweg ca. 150 m.
Aan de rechterzijde van de weg op nr. 197A de kerk van de Protestantse Gemeente Meeden (in mei 2009 ontstaan door een fusie van de Hervormde Gemeente Meeden en de Gereformeerde kerk Meeden).
RD Hereweg vervolgen.
Op Hereweg 92 voormalige plek van samenkomst afgescheiden gemeente. Daartegenover op nr. 53 voormalig woonhuis weduwe Sijpkens. Hier werden huiselijke godsdienstoefeningen gehouden.
RD Vervolg Hereweg tot vlak voor eerste rotonde nabij N33. Bij de carpoolplaats is het eindpunt van de route Meeden.

Home | Login

Copyright © 2014. MenterAroute.nl. All Rights Reserved.