MenterAroute.nl

Route Muntendam

Kerkenroute gedeelte Muntendam
LA
Vanaf de carpoolplaats linksaf naar de rotonde.
LA De rotonde driekwart nemen richting Muntendam.
RD De twee volgende rotondes rechtdoor.
RA Na de spoorwegovergang Oosterweg oversteken en dan rechtsaf over de trekweg (Bredeweg)
LA Vóór het kanaal linksaf de Hellingwal op.
LA Over het hoogholtje linksaf het 'Oude Verlaat' (pittig bruggetje)
Achter huisnummer 15 stond vroeger het 'kerkje' van Albert Ploeger.
Dit was een evangelisatieruimte waar vanuit de Gereformeerde kerk te Veendam een zondagsschool en meisjes- en jongensclubs werden gehouden.

Terug. Hierna gaan we weer terug tot het hoogholtje.
LA Bij het hoogholtje linksaf de 'Wijde Blik' in.
LA Aan het einde van de 'Wijde Blik' linksaf de Middenweg op.
Na ongeveer 100 meter stond aan de linkerkant (locatie tankstation) vroeger het kerkje van Ds. Jan van Petegem. Deze evangelist bouwde eind 19e eeuw een evangelisatiegebouw aan de Middenweg. Later werd dit verbouwd tot een 'Vierborg'.
Terug. Hierna gaan we weer terug door de Middenweg richting Muntendam
RA Op het kruispunt gaan we richting Meeden.
LA Na de meubelzaak 'De Toekomst' linksaf het fietspad op.
Op het fietspad ziet men rechts de achterkant van de Baptistenkerk.

Baptistenkerk Muntendam

RA Aan het einde van het fietspad rechtsaf naar de Baptistenkerk.
Muntendam heeft een grote Baptistengemeente. In 1915 is op deze plek de eerste kerk gebouwd. Ds. J. Hekhuis heeft in zijn strijd tegen het drankmisbruik veel voor Muntendam betekend.
RD Voor de kerk langs richting centrum.
RA Na het appartementencomplex 'De Tibbe' rechtsaf de Dollardlaan in.
LA Aan het eind van het appartementencomplex linksaf de parkeerplaats op.
LA Na ongeveer 100 meter linksaf de 'Dreef' in.
We kijken (rechts) tegen de achterkant van 'Jurjens kerkje'.
Dit gebouw werd voor de oorlog gebruikt voor godsdienstoefeningen van de Gereformeerde kerk te Veendam. Ook werd het gebruikt als repetitielokaal voor de muziekvereniging 'Musica'.

RA Hierna gaan we rechtsaf de Kerkstraat in.
Na ongeveer 200 meter zien we rechts de Hervormde Kerk van Muntendam.
Deze kerk werd gebouwd in 1840 en bezit een Van Oeckelenorgel. De kerkklok dateert van 1470 en hing oorspronkelijk in het 'Olde Convent', later het Rode Weeshuis in Groningen.

Nederllands Hervormde Kerk - Muntendam

RD tot einde Kerkstraat, dan op het kruispunt bij het gemeentehuis gaan we rechts en gelijk weer links de Nieuweweg in.
Na 30 meter zien we rechts het Evangelisatiegebouw 'Immanuël' van Ds. Jager.
Vanaf 1912 werd hier zondagsschool gehouden en er werd gezongen en gereciteerd. In 1934 ging deze orthodoxe gemeente samen met de vrijzinnige Hervormde kerk.

RA We gaan bij de eerste zijweg rechtsaf de Reewissel in
RA Aan het einde van het fietspad gaan we rechtsaf.
LA Op het kruispunt gaan we linksaf richting Zuidbroek.
LA Voor de brug links aanhouden langs het kanaal (Tussenklappen WZ).
Wij passeren op nr. 18 de boerderij de 'Kloosterplaats'. Een ooit door de grijze monniken van Termunten gestichte boerderij, waarvan er in deze streek meer moeten zijn geweest.
Aan het eind van de Tussenklappen de fietstunnel onder de spoorlijn door en sla daarna RA.

Direct daarna LA de Spoorstraat in.

Home | Login

Copyright © 2014. MenterAroute.nl. All Rights Reserved.