MenterAroute.nl

MenterMolenRoute 37 km.

37 kilometer.
Deze route voert u door de landschappen van middeleeuwse wegzanddorpen, van oude Dollardpolders (westelijk en noordelijk tot Froombosch) en van voormalige veenderijen. De dorpen lagen op vrijwel aaneengesloten smalle reliëfs, die naast de waterwegen eeuwenlang de enige handelsroute vormden tussen de stad Groningen en de Duitse staten. De bewoners hadden veel last van het water: de dreigende Dollard bij hoogwater en het veenwater. Met veendijken en zeedijken heeft men geprobeerd het water de baas te blijven. Zonder molens ging dat niet. Maar ook dienden molens voor het malen van zaden

Home | Login

Copyright © 2014. MenterAroute.nl. All Rights Reserved.