MenterAroute.nl

Voormalig Nederlands Hervomde kerk Meeden, Kerkstraat 12

Herv.kerk Meeden, copyright Ruud Ugen
De Hervormde kerk is een recht gesloten zaalkerk met versneden steunberen, een zadeldak tussen puntgevels en een vrijstaande toren. De rond 1400 gebouwde kerk kreeg in de zeventiende of achttiende eeuw een toegangsportaal.
Toren Herv.kerk Meeden, copyright Janka RubinghDe toren van twee geledingen met een zadeldak tussen tuingevels verrees rond 1500. De in 1912 gesloopte, opengewerkte negentiende-eeuwse dakruiter is recentelijk weer herbouwd. Boven de overwelfde begane grond, die als cachot heeft dienstgedaan, bevindt zich een via een buitentrap toegankelijk vertrek met schouw. Voor de toren staat een gedenkteken 40-45 Naast het kerkhof staat de kosterswoning met de leerkamer. De pastorie is al in de jaren 50? afgebroken, op de grote bijbehorende tuin zijn vrijstaande woningen gebouwd.

 

Interieur
Kansel Herv.kerk Meeden Copyright Ruud UgenHet interieur wordt overdekt door een met karton beplakt houten tongewelf (1769). Dit tongewelf diende ter vervanging van een gemetseld gewelf. In 1796 kreeg de kerk een houten vloer, een aantal nieuwe banken, terwijl de oude preekstoel werd verplaatst naar het koor. In 1800 vielen de banken grotendeels uit elkaar en de kansel viel van de muur; volgens overlevering zelfs tijdens een kerkdienst, toen er een predikant op stond. De huidige preekstoel werd in 1801 gemaakt door B. Bekenkamp uit Eexta. Tot de kerkinventaris behoort verder een koperen doopbekken uit 1719. Op 29 juni 1643 besluiten de kerkvoogden met de orgelmaker Jodocus Siborch een contract voor de levering van een nieuw orgel ‘van negen geluiden’. Verschillende orgelmakers verrichten in de decennia daarna werkzaamheden aan het orgel. In 1751 bouwde A.A. Hinsz een nieuw orgel, daarbij gebruik makend van pijpwerk uit het eerdere orgel. Het orgel stond oorspronkelijk op de westgalerij. De in 1934 te voorschijn gekomen tekstband onder de wetering, luidt: ‘Dit orgel is ter eeren Godes Herv.kerk Meeden tekstregel, copyright: Ruud Ugengemaakt ter tijd als Wesselus Knock pastor, Tiddo Syerts en Toncko Ayolts kerkvoogden deses carspels waren door A.A. Hins, Anno MDCCLI’. In 1818 verplaatste D. Lohman het orgel van de west- naar de oostgalerij. Het orgel heeft lange tijd op restauratie gewacht. In november 2007 is echter de subsidieaanvraag voor de restauratie van het orgel officieel aan de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) overhandigd. De restauratie van het orgel door orgelbouwer H. van Eeken te Herwijnen, is begonnen in december 2008 en zal naar verwachting duren tot december 2010.
Bronnen: Administrator Monumenten in Nederland (ISBN: 90-400-9258-3)
Het Groninger orgelbezit van Adorp tot Zijldijk

Home | Login

Copyright © 2014. MenterAroute.nl. All Rights Reserved.