MenterAroute.nl

Protestantse Gemeente Meeden, Hereweg 197A

De kerk is een zaalkerk, gebouwd in 1865. De oorspronkelijke voorgevel is een klokgevel, die in 1969 door de huidige voorgevel wordt vervangen.
Kerkraam1 Ger.kerk, ©Janka Rubingh 
De twee glas-in-lood ramen in de noordgevel, aan beide zijden van de kanselnis, zijn aangebracht in 1956 (kosten ƒ 357,50). Het verenigingsgebouw Eltheto (oorspronkelijk gebouwd in 1931) wordt in 1980 verbouwd en verbonden met de kerk. In datzelfde jaar wordt ook de pastorie uit 1920 (een landhuis met oudhollandse luiken) afgebroken en vervangen door het huidige huis, dat in 1998 aan particulieren wordt verkocht.
Interieur
Orgel Ger.kerk Meeden ©Janka RubinghHet huidige interieur met één rij banken met paden aan de zijkant en een preekstoel in een nis, stamt uit 1960 toen een restauratie plaatsvond. Het huidige orgel uit 1973, van de firma Vierdag in Enschede, werd destijds grotendeels gefinancierd uit de opbrengst van oudpapier. In 2003 werd het interieur in de huidige kleuren geschilderd. Ook werd toen de blauwe kleur aan de buitenkant aangebracht.
Geschiedenis
De vroegste geschiedenis van de voormalig gereformeerde kerk vindt u onder “Afgescheiden Gemeente in Meeden en hun plaatsen van samenkomst”. In 1865 betrekt men de kerk aan de Hereweg 197A. In 1868 wordt als eerste predikant kandidaat T. Bos beroepen. Hij is de eerste in een lange rij predikanten die voor korte of langere tijd aan de gereformeerde kerk verbonden zijn. Een portrettengalerij van alle predikanten hangt in de kerkenraadskamer. De eerste vrouwelijke predikant is ds. J. van Veen, die van 1994 tot 2001 aan de kerk verbonden is. Vanaf 1954 nemen vrouwen deel aan de verkiezing van ambtsdragers. In 2006 wordt ter gelegenheid van het 170-jarig bestaan van de kerk een speciale herdenkingsdienst gehouden in de schuur van de boerderij van Ten Have aan de Bovenstreek 6, waar het destijds allemaal begon. Dit in samenwerking met de gereformeerde kerk van Nieuwe Pekela die in dezelfde tijd ontstond. Op 29 mei 2009 ondertekenden de kerkeraden van de Hervormde Gemeente Meeden en de Gereformeerde kerk Meeden een akte van fusie, waardoor de Protestantse Gemeente Meeden ontstond.
Bomen
Voor de kerk aan de Hereweg bevindt zich een prachtige rode beuk (fagus sylvatica purpurea), die op de gemeentelijke lijst van monumentale bomen staat. Meer informatie over diensten en activiteiten vindt u op: www.protestantsegemeentemeeden.nl
Bron: Gereformeerde Kerk Meeden 1836-1986

Home | Login

Copyright © 2014. MenterAroute.nl. All Rights Reserved.