MenterAroute.nl

Kerkenroute gedeelte Meeden

Kerkenroute gedeelte Meeden
Dit stuk route is 12 km lang. Afkortingen: RD=rechtdoor LA=links afslaan RA=rechts afslaan De route begint bij het 'Steunstee de Bank', Tussen Baide Meulens 18 (nabij de Hervormde kerk) Hier kunt u de route uitprinten. Geopend elke ochtend van 09.00 - 12.00 uur, behalve in het weekend. Ook kunt u starten bij de carpoolplaats nabij de N33.

Staande bij het Steunstee ziet u aan de Kerkstraat de Middeleeuwse voormalig Hervormde Kerk met losstaande toren. Deze kerk is een recht gesloten zaalkerk met versneden steunberen, een zadeldak tussen puntgevels en een vrijstaande toren. De rond 1400 gebouwde kerk kreeg in de zeventiende of achttiende eeuw een toegangsportaal. lees verder>> Achter de kerk ligt het kerkhof. Op het kerkhof liggen diverse fraai bewerkte grafzerken, waarvan de oudste uit 1603 dateert. lees verder>> en symbolen op het kerkhof
Terug naar Hereweg.
RA  over de Hereweg. Na 50 m (bij huisnr. 276)
LA  naar het Menno Hoes, voormalige kerk van de doopsgezinde gemeente. In 1871 wordt op het terrein, dat bekend staat als ‘Vermaningsheerd’, een kerkje gebouwd. In 1950 wordt de gemeente opgeheven. lees verder>>
Achter het gebouwtje bevindt zich een klein parkje met enkele bijzondere bomen, o.a. 2 witte acacia's en een Nordmannspar.
Terug naar Hereweg.
LA  Vervolg Hereweg ca. 150 m. Aan de rechterzijde van de weg op nr. 197A de kerk van de Protestantse Gemeente Meeden. (in mei 2009 ontstaan door een fusie van de Hervormde Gemeente Meeden en de Gereformeerde kerk Meeden) lees verder>>
RD  Hereweg vervolgen. Op Hereweg 92 voormalige plek van samenkomst afgescheiden gemeente. Daartegenover op nr. 53 voormalig woonhuis weduwe Sijpkens. Hier werden huiselijke godsdienstoefeningen gehouden. lees verder>>
RD  Vervolg Hereweg tot vlak voor eerste rotonde nabij N33.
LA  de Beneden Veensloot op.

Start KOPPELPUNT Bij de carpoolplaats is het koppelpunt van de route Meeden. Hier kunt u ook aansluiten bij de Kerkenroute Muntendam (1), of doorgaan met route Meeden (2)
1. LA Vanaf de carpoolplaats linksaf naar de rotonde.
LA De rotonde driekwart nemen richting Muntendam.
RD De twee volgende rotondes rechtdoor.
RA Na de spoorwegovergang Oosterweg oversteken en dan rechtsaf over de trekweg (Bredeweg)
Einde KOPPELPUNT Halverwege Bredeweg begin route Muntendam.

2. RA  Eerste weg RA is de Verlengde Burgemeester Venemastraat.
Aan de linkerkant van de weg (huisnr. 1) staat het voormalig Baptistenevangelisatie gebouwtje. Naast de evangelisatiebijeenkomsten werd er zondagschool gehouden voor kinderen. Doordeweeks was er een jongens- en een meisjesclub en een zusterhulp. lees verder>>
Naast dit gebouwtje bevindt zich een aantrekkelijke particuliere tuin, die te bezichtigen is.
RD  Vervolg Verl. Burgemeester Venemastraat.
LA  Aan het einde van de weg LA de Boven Veensloot op.
RD  Aan het einde van de weg RD over het schelpenpad. (Let op de prachtige lijsterbessen).
LA  Aan het einde van het schelpenpad LA het Meedenerveen op.
LA  Aan het einde van de weg LA de Beneden Veensloot op. U komt langs het stroomverdeelstation.
RA  Eerste weg RA Wethouder Veemanweg op.
RA  Eerste weg RA Bovenstreek op.
Dit is een prachtige laan met grauwe abelen. De een na laatste boerderij (nr. 6, staat enigszins naar achteren) was de plaats van samenkomst van De Afgescheiden Gemeente in Meeden. lees verder>>
Terug naar Wethouder Veemanweg.
RA  Vervolg Wethouder Veemanweg tot kruising met Hereweg.
LA  Volg Hereweg richting het dorp Meeden.
RA  Eerste weg RA is de kerkstraat. Hier bevindt zich Het Steunstee.
Einde Kerkenroute Meeden.

Home | Login

Copyright © 2014. MenterAroute.nl. All Rights Reserved.