MenterAroute.nl

De Afgescheiden Gemeente in Meeden en hun plaatsen van samenkomst

Als op 13 april 1835 Meerten Sijpkens Sijpkens schriftelijk bedankt voor zijn ambt als ouderling van de Nederlands Hervormde Kerk, en hierin uiting geeft aan zijn onvrede over de ‘moderne richting van de kerk’, manifesteert hij zich hiermee tot leider van de Afscheidingsbeweging in Meeden. Sijpkens, die zelf op de boerenplaats woont wat nu Hereweg 92 is, ergert zich met name aan de wijze waarop de burgelijke gemeente als gezagsdrager van de openbare orde een huiselijke godsdienstoefening bij zijn moeder thuis heeft verstoord. Zijn moeder woonde schuin tegenover de boerderij (op Hereweg 53). Het was niet ongebruikelijk dat godsdienstoefeningen thuis werden gehouden. Ook bij de tante van Sijpkens, Foktje Sijpkens de weduwe van A.H. ten Have aan de Bovenstreek 6, werd het houden van een bijeenkomst door de veldwachter, op 17 maart 1834, verhinderd.(1) Een jaar na de eerste brief van Sijpkens, kwam dominee De Cock, op maandag 18 april 1836, naar Meeden om hier een Afgescheiden Gemeente te stichten. Sijpkens had in zijn eerste brief wel zijn ambt opgezegd, maar was nog steeds lidmaat van de Hervormde Kerk. In een tweede brief van 28 april 1836 aan de kerk verzoekt hij met nog 11 anderen, om hun namen van de lijst van lidmaten te schrappen, waarmee de Afscheiding een feit is. Opvallend is dat de moeder van Sijpkens, Ida Alberts dan 87 jaren oud, in deze lijst niet genoemd wordt. In de beginjaren was er nog geen sprake van een eigen vergaderplaats, laat staan van een predikant. In het eerste werd voorzien door Sijpkens, die in de beginjaren 2 kamers beschikbaar stelde, of bij grotere samenkomsten de deel van de boerderij. In 1850 werd door het toenemend ledental van de Afgescheiden Gemeente de behoefte aan een ruimere accommodatie steeds groter. Achter het huis van weduwe Sijpkens (nu Hereweg 53), die al vele jaren eerder in 1839 op 90-jarige leeftijd was overleden, werd een lokaal gebouwd dat geschikt zou zijn voor het houden van de samenkomsten. Dit lokaal heeft dienst gedaan tot 10 december 1865 toen de huidige kerk (Hereweg 197A) in gebruik werd genomen. Later is het gebouw achter de Hereweg 53 afgebroken.


Bomen
Let bij het bezoeken van de Bovenstreek op de rij prachtige grauwe abelen (populus canescens) met hun prachtige basten. In de bermen aan beide kanten van de weg groeit opslag van de witte abeel (populus alba), met de mooie grijswitte onderkant van de bladeren.

Op Hereweg 92 waar vroeger Sijpkens woonde, staat een imposante treurbeuk (fagus sylvatica purpurea pendula). Aan de rechterkant van de oprit een mooie gewone magnolia (magnolia x soulangeana).
(1) Strikt genomen is er Meeden dan nog geen sprake van een Afscheiding van de Hervormde Kerk. Het kan wel aangemerkt worden als een ‘sympathiseren’ met de nieuwe stroming van ds. De Cock.

Bronnen: Meeden in oude ansichten deel 1 Gereformeerde Kerk Meeden 1836-1986 Meeden geschiedenis van een Gronings dorp De Boerderijen in het Wold-Oldampt J.Zwaneveld Meeden, 15 juni 2008.

 

Home | Login

Copyright © 2014. MenterAroute.nl. All Rights Reserved.