MenterAroute.nl

Amsterdamse School in Groningen

Enkele architecten die in Amsterdam hadden gestudeerd of gewerkt, bouwden na terugkeer in Groningen in een duidelijke Amsterdamse School-stijl (b.v. Evert van Linge, Egbert Reitsma, Tamme van Hoorn, Evert Rozema). Vanaf 1925 kwam de Amsterdamse School in Groningen tot bloei, terwijl die in Amsterdam alweer op haar retour was.
De uiterlijke verschijning van de Amsterdamse School in Groningen is dan ook een stuk minder uitbundig dan in de beginperiode in Amsterdam. Ook hier in Groningen bleek het progressieve politieke en culturele klimaat een uitstekende voedingsbodem voor de Amsterdamse School. Nieuwe uitbreidingswijken als de Oranjebuurt en de Oosterparkwijk werden grotendeels gebouwd in de Amsterdamse School-stijl. Ook invloeden van de Groninger Kunstkring De Ploeg zijn terug te vinden in de bouwwerken van die tijd, in kleurrijke details, b.v. van kozijnen.

© Ruud Ugen

Home | Login

Copyright © 2014. MenterAroute.nl. All Rights Reserved.