MenterAroute.nl

Amsterdamse School

Rond 1911 kwam in Amsterdam een nieuwe expressionistische architectuur tot bloei, waarbij schoonheid en individuele expressie de boventoon voerden.
De zgn. Amsterdamse School was eigenlijk een reactie op het strenge rationalisme van H.P. Berlage. Een duidelijk stijlkenmerk is het royale gebruik van baksteen, vaak in allerlei kleuren. Gevels werden opgesierd met siermetselverbanden of verticale metselverbanden. ©Ruud UgenOok werden veelvuldig dakpannen of tegels in de gevel verwerkt. De Amsterdammers hadden een voorliefde voor donkere, kromgetrokken en gesinterde stenen, waardoor de gebouwen een ruw en ambachtelijk karakter kregen. Dankzij gunstige economische, politiek-sociale en culturele factoren in Amsterdam kon de bouwstijl van de Amsterdamse School opbloeien. In opdracht van het SDAP- gemeentebestuur in Amsterdam ontstond de beroemde Spaarndammerbuurt, met de monumentale arbeiderspaleizen, in opvallende kleuren baksteen. De stadsuitbreiding Amsterdam-Zuid werd geheel gebouwd door architecten van de Amsterdamse School. Verslechterde economische en maatschappelijke omstandigheden veroorzaakten in de jaren ’20 een omslag naar een soberder en strakkere architectuur. Een voorbeeld hiervan is de architect Dudok, met krachtige blokvormige composities (Hilversumse raadhuis).

Stijlkenmerken
Een uitbundig gebruik van bakstenen, met een enorme vormenrijkdom (forse schoorstenen, hoektorens, halfronde ingangspartijen, gemetselde balkons, gemetselde gevelversieringingen) Dakpannen fungeerden niet enkel als dakbedekking, maar liepen door in de gevel. ©Ruud Ugen
Vorm raamkozijnen
Raamkozijnen kregen typerende vormen, zoals de laddervensters met horizontale roedenverdeling of ramen in een trapezium- of paraboolvorm.
Gebruik van felle kleuren voor raam- en deurkozijnen: oranje, geel, blauw, rood. Overige kenmerken
Gebruik van siersmeedwerk, glas-in-lood en beeldhouwwerk. Grote dakoverstekken. Gebruik van zgn. mansardedaken (met een knik)

Home | Login

Copyright © 2014. MenterAroute.nl. All Rights Reserved.