MenterAroute.nl

Voormalig doopsgezinde kerk en pastorie in Noordbroek

Gebouwd in 1811. Pastorie in 1840. Bouwstijl is de strakke Lodewijk de 16e stijl met empire kenmerken. Vooral het bovenlicht in de pastorie is kenmerkend empire stijl.
Voor zover bekend was er rond 1650 al een doopsgezinde gemeente in Noordbroek en Nieuw-Scheemda, toen Scheemder-Hamrik genoemd.
Net als andere protestantse bewegingen die niet tot de officiële calvinistische staatskerk behoorden, hadden zij het moeilijk. Ze werden tegengewerkt.
Bij onenigheid over bijbelse zaken werd hun belangrijkste prediker, de in Noordbroek geboren Uko Wallis in 1637 naar Duitsland verbannen. Toen hij in 1642 weer verscheen werd hij direct weer gearresteerd en de grens over gezet. Pas na 1665 werd het calvinistische regime ten aanzien van andere protestantse bewegingen iets milder en werden ze gedoogd,niet gesteund.
Binnen de doopsgezinde kerken bestonden vele stromingen, waarvan de 'Sociëteit der Groninger Oude Vlamingen' een strenge variant was. Tot deze stroming hoorde de gemeenschap in Noordbroek en Nieuw-Scheemda.  Predikers waren tot 1840 niet officieel opgeleidde leke -of liefdepredikers. Pas na 1840 kwam de mogelijkheid doopsgezinde dominees op te leiden in Amsterdam. In 1811 werd de kerk in Noordbroek ingewijd, in 1840 die in Nieuw-Scheemda..
In 1919 voegde deze kerk zich bij Noordbroek. Hun orgel namen ze mee hier naar toe.
In 1945, toen hun laatste dominee, J.M. Vis met emeritaat ging na 38 trouwe dienst, voegde de Noordbroekster gemeente zich bij die van Sappemeer.

Het huidige kerkje wordt bewoond door de beeldend kunstenaar Pierre Everhards die er ook zijn atelier heeft. Voordien was het een tijdje de repetitie ruimte voor het muziekkorps en had een soort dorpshuisfunctie.
De pastorie wordt nu geheel los van de kerk als dubbel woonhuis gebruikt.
Een deel van het originele hek bestaat nog. 

 

Home | Login

Copyright © 2014. MenterAroute.nl. All Rights Reserved.