MenterAroute.nl

Stootshorn

Stootshorn is een buurtschap in de gemeente Menterwolde. Het ligt tussen Noordbroek en Sappemeer. Stootshorn is ontstaan aan de weg van de kerk in Slochteren naar Uiterburen welke in 1457 werd aangelegd. Langs het gehucht stroomde de Sijpe Ae. Deze stroomde van Sappemeer naar de Menterae. Ter hoogte van Stootshorn lag een sluis in het stroompje. De naam Stootshorn zou van de mansnaam Stote komen. Horn=hoek, zou duiden op een bocht in de Sijpe Ae. Het landschap en de bebouwing worden vooral bepaald door grootschalige landbouwbedrijven, die tussen 1850 en 1940 een bloeitijd kenden. In die periode kenmerkte het gebied zich door grote sociale tegenstellingen, die ook daarna in de politieke verhoudingen doorwerkten.

Home | Login

Copyright © 2014. MenterAroute.nl. All Rights Reserved.