MenterAroute.nl

Romanogotische kerk Noordbroek

De NH. Kerk in Noordbroek is gebouwd in de zogenaamde romanogotische stijl.
Deze stijl was in zwang tussen 1250 en 1350. Vooral  in het gebied van het voormalig bisdom Munster is nog veel in deze stijl terug te vinden.
Dit gebied betrof Oost en Noord Groningen en Oost Friesland.
Het kenmerkt zich door een aantal facetten:

Het bouwmateriaal zijn ter plaatse gebakken grote bakstenen, de kloostermoppen.
Deze zijn in lokale steenovens in allerlei vormen gemaakt. Hierdoor is een romanogotische kerk een kunstwerk van metselwerk.
Opvallend is dat de kerkmuur is verdeel in een onder-en bovenzone.
De muurvlakken zijn verlevendigd door spaarnissen. Het lijken vaak dicht gemetselde ramen, maar zijn dat dus niet. De puntgevels zijn van versierend vlechtwerkmetselverband voorzien.
Van buiten zijn smalle steunberen te zien, die lisenen worden genoemd.
Deze laten een verdeling zien van de kerkruimte die je binnen terugvindt in de gewelven. Deze gewelven, die van steen zijn, hebben een heel kenmerkende vorm, de zogenaamde meloengewelven, in de top afgesloten door een rozet.
Het bijzondere van de kerk in Noordbroek is dat deze eigenlijk zo ongeschonden de tijd is doorgekomen.Veel middeleeuwse kerken zijn in hun bestaan vele keren verbouwd, deels afgebroken of zelfs helemaal onherkenbaar naar de laatste mode gerenoveerd.
De kerk van Noordbroek heeft alleen in de 18’eeuw kleine portaaltjes gekregen bij de noord- zuid- en werstingang.
Van binnen is het kerkinterieur te onderscheiden in onderdelen die uit de katholieke periode van 1335-1595 stammen en van het protestantse deel van na de reformatie.
Katholieke elementen zijn alle muur- en plafondschilderingen en het koor met de nog aanwezige nissen en piscina. De schilderingen zijn bij een restauratie tussen 1968 en 1974 teruggevonden en gerestaureerd.
Het oudste deel van het protestantse interieur is het Arp Schnitger orgel uit 1695. De preekstoel en het doophek stammen uit het midden van de 18’eeuw. ( Barok en deels rococo).
De kerkbanken en het hek dat het koor van het schip scheidt, is uit de napoleontische tijd (empire stijl).

Home | Login

Copyright © 2014. MenterAroute.nl. All Rights Reserved.