MenterAroute.nl

Olle Dodde

Het oudste bouwwerk dat nog in Noordbroek bestaat is niet de NH kerk maar de toren genaamd Olle Dodde (oude  dikke).
Deze toren werd gebouwd omstreeks het jaar 1275, is 16.5 meter hoog, staat geheel los van de kerk en is voorzien van een zadeldak.
De muren zijn bijna 2 meter dik en gevuld met puin van pannen van een oudere kerk die meer oostwaarts in het veld moet hebben gestaan.
Boven aan de toren ( buitenkant) zowel aan de zuid- en aan de noordzijde bevindt zich een wijzerplaat, zodat zij die het dorp Noordbroek in het noorden binnenkomen of verlaten de tijd kunnen aflezen.
Als we op het trottoir staan en de ingang van de toren bekijken, lijkt het net of de toren in de grond is weggezakt.
De werkelijke oorzaak hiervan is, dat in de loop der jaren de Hoofdstraat en het kerkhof zijn opgehoogd, en de toegang tot de toren dezelfde is gebleven.
In de 18e eeuw was de toren ook voorzien van een cel, waarin misdadigers en dronkaards werden opgesloten.
In de oostmuur ten Noorden van de deur bevindt zich, even boven de grond, nog altijd een peilmerksteen.
Peilmerkstenen werden op punten geplaatst die daarvoor geschikt waren, en werden ongeveer 4000 el van elkaar verwijderd.
Om de watergepaste punten terug te vinden  werden ter ondersteuning van de peilmerken ook hakkelboutjes geplaatst. Een hakkelboutje was een rond staafje ijzer een paar cm in doorsnede en 15 cm lang.
Binnenin de toren hangt nog één klok die gegoten is door gebroeders van Bergen uit Heiligerlee. De klok heeft een doorsnee van 173 cm.
Deze vervangt een veel oudere klok die ook door de firma van Bergen was vervaardigd maar in de tweede wereldoorlog door de Duitsers is gestolen.
In vroeger jaren hingen er meerdere klokken in de toren. Hiermee kon men niet alleen de omwonenden laten weten hoe laat het was, maar had ook de functie van noodklok. Als iemand overleden was bestonden er signalen voor een kind, vrouw of man. Begrafenissen werden ook begeleid door de klok die dat aangaf.
De huidige klok is nog altijd in gebruik en sinds 2006 is de traditie hersteld door een groep vrijwilligers om de klok op oudejaarsavond weer te laten luiden. Hiervoor is een klokkenluidersgilde opgericht.
<<terug route Noordbroek << Kerkenroute

Home | Login

Copyright © 2014. MenterAroute.nl. All Rights Reserved.