MenterAroute.nl

Kapelstraat

Evangelisatie gebouw dat in 1904 gebouw is aan het voormalige Westerlaantje.
De bezoekers waren Nederlands hervormde kerkgangers die onvrede hadden met de erg vrijzinnige preken in de NH kerk in Noordbroek.
Door het systeem van collatie was de benoeming van de predikanten in handen van de grondbezitters, die erg liberaal dachten. De handwerkslui en arbeiders voelden zich niet meer thuis in deze kerk.
Echt de kerk verlaten ging moeilijk door de arbeider werkgever relatie die velen hadden. Maar luisteren naar de strengere preken door de voorganger in de kapel gaf deze groep veel verlichting.
De laatste predikant was de heer Begeman. Toen die stopte is het kerkbezoek sterk afgenomen en uiteindelijk is bij een groot  wijkvernieuwingsplan van de gemeente het kerkje aangekocht en gesloopt. in 1979.

Home | Login

Copyright © 2014. MenterAroute.nl. All Rights Reserved.