MenterAroute.nl

Kapel Stootshorn

Dit gebouw dat rond 1900 gebouwd is en nog de raamvorm van een kerkje vertoont, heeft een geschiedenis als actief evangelisatie gebouwtje.
In het buurtschap Stootshorn woonde rond 1900 ruim 800 mensen.
De kerkgang in het kapelletje was intensief. Ds. Bergman uit Noordbroek bediende naast de kapel in Noordbroek, ook Stootshorn. Hij preekte en legde huisbezoeken af. Er werden naast zondagsdiensten ook catechisatie lessen gegeven. Voor kinderen was de zondagschool 'het mosterdzaadje' opgericht.
Er was een strenge ordening in de kerk, vrouwen (met hoed) en mannen zaten gescheiden. De freule Thomassen à Theussink van der Hoop van Slochteren bezocht het kerkje vaak. Hoogtijdagen zoals Pasen en Kerst werden zeer intensief gevierd.
In de oorlog zijn tijdens de kerstdagen de bomen voor het kerkje omgehakt en van het hout zijn klompen voor de kinderen van de buurtschap gemaakt.
Na de oorlog nam de kerkgang af en is het kerkje in 1960 gekocht door de landbouwer Spithorst. Deze hield dieren in het gebouwtje. Later heeft hij het kerkje verlengd met gepaste ramen en werd een toilet en keukentje ingebouwd.
Hij verkocht het geheel door aan de antiekhandel 'De Lange Lijs' uit Groningen, die er jaren lang meubels bewaarde en loogde.
Uiteindelijk is het verkocht als woning en ook als zodanig geheel ingericht.
<< terug route Noordbroek << Kerkenroute
 

Home | Login

Copyright © 2014. MenterAroute.nl. All Rights Reserved.