MenterAroute.nl

MenterBaggerputtenRoute 33 km.

33 Kilometer

Baggerputten zijn een overblijfsel uit de tijd van de verveningen. Normaal werd het veen ontwaterd door middel van een raster van kanalen, wijken en sloten en dan in redelijk droge toestand als turf gestoken. In natte gebieden baggerde men echter het veen op en droogde deze op zetwallen in een grote vorm. Met plankjes onder de voeten werd het water eruit geperst. Zon en wind deden verder hun werk. Zo gedroogd werd de turf gesneden. Baggerturf had een goede kwaliteit. De baggerputten die ontstonden waren langgerekte waterplassen met daartussen de zetwallen. Een ander woord voor baggerput is petgat. Vergelijk het engelse woord peat (turf). Bewaarde baggerputten zijn nu prachtige natuurgebieden. In het zuid-westelijk deel van het gebied waar u omheen fietst lag eens het Sappemeer. Deze veenplas is in 1618 afgetapt door de aanleg van het Winschoterdiep, dat er dwars doorheen liep. In diezelfde tijd begonnen de grootschalige verveningen. Het Sappemeer heette ook wel het Duivelsmeer: het kon er behoorlijk spoken.

BijlageGrootte
PDF-pictogram BaggerputtenRoute.pdf114.14 KB

Home | Login

Copyright © 2014. MenterAroute.nl. All Rights Reserved.