MenterAroute.nl

Gravenproject

Rondom de kerk ligt het kerkhof met zijn monumentaal , historisch belangrijke en bijzondere grafmomenten. De oudste zerken dateren uit de 17e eeuw.
De meeste grafzerken stammen uit de 19e eeuw en geven een beeld van de grafsymboliek in die tijd.
De vele rechtopstaande monumenten zijn van Belgisch hartsteen met zwarte belettering en symbolen.
U zult de volgende symbolen veel tegenkomen bij een rondgang over dit oude kerkhof:
1. Gecombineerd kruis, anker en hart, staande voor geloof, hoop en liefde.
2. Krans van eikenbladeren, als teken van de taaiheid, onsterfelijkheid, onverwoestbaarheid.
Ook laurier wordt in de zelfde betekenis gebruikt. Zegevierend over de dood.
3. De vlinder die staat voor de vluchtigheid van het leven, maar ook voor de geest van de mens die naar de hemel op stijgt. Zijn levensloop is die als van de vlinder Eerst is die als een rups op aarde. Daarna wordt hij een dode pop, om dan in een vlinder te veranderen die opstijgt naar de hemel.
4. Zandloper als teken van de tijd die in je leven nooit stilstaat. Begrafenis verenigingen hadden vroeger wel eens als naam 'mijn glas loopt ras'.
Een zandloper heeft ook het vermogen om na omdraaien weer opnieuw te lopen. De aardse tijd is dan verruild voor de hemelse.
Vaak zitten aan de zandloper twee vleugels, één van de vleermuis en één van de duif.
Dit duidt op de tijd die zowel in de nacht als in de dag vervliegt.
Daarbij staat de duif voor al het goede en de vleermuis voor de duistere krachten.
5. Een slang die een cirkel vormt door in zijn eigen staart te bijten komt op zeer veel monumenten voor. Deze ouroboros is al een oud Egyptisch symbool voor de kringloop van het bestaan, het komen en gaan van generaties.
6. De bijbel staat voor het woord van Christus, maar ook voor het boek des levens, voor troost.
7. Een naar beneden wijzende fakkel wijst op het uitdovende leven. Als deze rechtop staat voor het leven na de dood.
8. Een boom staat op veel monumenten afgebeeld.
In het algemeen staat de boom voor de verbinding tussen hemel en aarde, diep geworteld in de aarde èn naar de hemel reikend. Ook staat de boom voor vruchtbaarheid. Onder diverse boompjes zijn opkomende lootjes afgebeeld.
Als er een heel duidelijk afgebroken tak in de boom zit, wijst dit op een plotselinge (te) vroege dood. Een treurwilg duidt op rouw en verdriet, de takken afhangend naar de aarde waarlangs de tranen in de aarde verdwijnen.
9. Een afgebroken zuil, waarbij uit de top weer een tak ontspruit wijst ons op een plotseling en vaak te vroeg afgebroken leven. De loot uit de top geeft de verwachting weer op een leven na de dood.
Het kerkhof van Noordbroek wordt sinds enkele jaren in het 'Gravenproject' mede onderhouden en opgeknapt door een groep vrijwilligers uit de bevolking.
Daardoor is veel betekenisvolle informatie weer toonbaar en is het kerkhof een plaats om in alle rust te verblijven en tot inkeer te komen.

Home | Login

Copyright © 2014. MenterAroute.nl. All Rights Reserved.