MenterAroute.nl

Synagoge

De eerste joden vestigden zich rond 1750 in Zuidbroek. Hun belangrijkste middelen van bestaan waren het slachten van vee en de verkoop van vlees. In 1783 telden de dorpen Noord-en Zuidbroek 18 joodse inwoners. Begin 19e eeuw hoorden de joden in beide dorpen bij de Joodse Gemeente Veendam. Rond 1821 vielen de in Zuidbroek wonende joden onder de Joodse Gemeente Hoogezand. Het aantal joodse inwoners bereikte in 1899 met 75 joden zijn grootste aantal. Daarna liep het aantal joden als gevolg van de veranderende sociale en economische omstandigheden sterk terug. In 1941 telden Noord- en Zuidbroek nog 33 joden.
De toename van het aantal joden in de tweede helft van de 19e eeuw deed kennelijk de behoefte ontstaan om een eigen gemeente te vormen. In 1884 was het zover en verkregen de joden in beide dorpen een zelfstandige status als Joodse Gemeente Zuidbroek. Dit duurde tot 1922, waarna de ter plaatse wonende joden opnieuw deel uitmaakten van de Joodse Gemeente Hoogezand.
Al in 1733 is er sprake van een synagoge in het dorp Zuidbroek. Deze bevond zich in een kamer van het huis van Meijer Sijmons. Diens huis werd destijds omschreven als het derde huis vanaf de pijp (brug) in de richting van de kerk aan de westzijde van de straat. Hoelang deze synagoge heeft gefunctioneerd, is onbekend.
Nog voor de officiële stichting van de Joodse Gemeente Zuidbroek in 1884 werd op 10 januari 1883 de bouw van een synagoge aanbesteed. Deze bevond zich achter het huis op Uiterburen 54. Later was de belangstelling zo klein dat het gebouw in 1934 werd afgebroken.

Locatie synagoge

Home | Login

Copyright © 2014. MenterAroute.nl. All Rights Reserved.