MenterAroute.nl

Spoorstraat Zuidbroek

Het voormalig Kantongerecht.

Kantongerecht ZuidbroekAan de Spoorstraat in Zuidbroek staat het pand waarin tot kort geleden het Kantongerecht zetelde. Zuidbroek is eeuwenlang het middelpunt voor rechtspraak in een groot deel van het Wold Oldambt geweest. En niet alleen voor rechtspraak, maar Zuidbroek was ook een centrum van bestuur. Want dat was in oude tijden onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Tot ruim 1400 was er sprake van ommegaande rechters: de naam van het hoofdelingen geslacht Gockinga, dat in een versterkt huis (borg) verderop in Uiterburen woonde wordt daarbij vaak genoemd. Toen de Stad Groningen de macht greep in het Oldambt en haar belangen ( landbouwproducten, turf, markthandel) zo veilig stelde,was de almacht van de Gockinga’s gebroken en benoemde de stad functionarissen om te besturen en recht te spreken. Zo’n functionaris heette drost. Een drost is te vergelijken met de gecombineerde functies van burgemeester, wethouder en kantonrechter. De drost sprak in het begin geen recht op deze plek, maar in de kerk. In 1884 werd het kantongerecht in Zuidbroek gebouwd. Het is naar de mode van de tijd een gebouw met symmetrische kenmerken: een mengvorm van neo classicisme en eclecticisme: de uitbundige dakrandversieringen van houtsnijwerk,die er vroeger waren. Deze stijlen werden ook veel toegepast bij voorhuizen van boerderijen.

Home | Login

Copyright © 2014. MenterAroute.nl. All Rights Reserved.