MenterAroute.nl

MenterBorgenRoute 56 km.

Deze route voert u door het wijde landschap van het Oldambt, door de romantische Woldstreek en door de monumentale Oude Veenkoloniën. U zult veel prachtige huizen en tuinen zien. Met als hoogtepunten de Ennemaborg, de Fraeylemaborg en het kleinere Welgelegen.
Gebouwen uit een feodaal verleden.

borg-Zuidbroek*2,4 km.- Bij de driesprong met de Drostenlaan heeft de borg van de Gockinga’s gestaan. In zijn vroegste vorm was het een steenhuis, die de vorm had van een verdedigbare woontoren en lijkt op de toren waar u zojuist langs kwam. De Gockinga's hadden het voor het zeggen in het Oldambt. De borg is in 1401 door de stad verwoest: de stad-Groningers wilden zelf het Oldambt beheersen. Latere telgen van de familie hadden bestuurlijke functies in dit gebied. Opmerking: in het gebied Uiterburen tot Gouden Driehoek zijn meer verdedigbare steenhuizen geweest

*4,9- In dit gebied, richting Sappemeer heeft vroeger een borg gestaan. Veenhuizen is de naam van de voormalige veenborg van het adellijke geslacht Gockinga. Het is in 1852 verkocht met 90 bunder land en 2000 zware eiken.

Ennemaborg*19,0 km. De Ennemaborg is een buitengoed. Een zoon van de Groningse bankier Mozes Aäron Hora kwam door huwelijk in het bezit van de Ennemaborg. Dat was in 1681. De familie Hora (later Hora Siccama) breidde het bezit uit tot een landgoed. De naam Ennemaborg verwijst naar Sebo Ennema, die hier in de 15e eeuw woonde. Mogelijk heeft hier dus eerder een steenhuis gestaan. Het wandelbos achter de borg is een geliefd natuurgebied. Ten zuid-oosten van het bos is een nieuw meer: het Oldambtmeer. Naast de borg is een koetshuis, dat een horecafunctie heeft. In de borg woont de bekende beeldend kunstenaar Maya Wildevuur. Zij heeft er een galerie.

Slochteren*37,8 km. De Fraeylemaborg ontleent zijn naam aan het adellijke middeleeuwse hoofdelingengeslacht Fraeylema, die hier een steenhuis bouwden. Het 60 hectare grote wandelbos achter de borg is een natuurgebied. Het park is aangelegd in Engelse landschapsstijl.
Op het voorterrein staat het schathuis (boerderij bij een borg) waarin nu een restaurant is gevestigd. Er tegenover staat het koetshuis, momenteel in gebruik als galerie. Achter het koetshuis staat de orangerie waarin de kuipplanten 's winters onderdak vinden.
De borg groeide uit tot een monumentaal gebouw met bekende bewoners. Zoals de families Rengers en Hora Siccama. De laatste bewoners, de familie Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren, verkochten de borg in 1972 aan de Gerrit van Houten Stichting. Na restauratie werd de Fraeylemaborg museum. Naast stijlkamers worden er ook vertrekken gebruikt voor exposities.

Welgelegen*48,6 km. De borg Welgelegen in de veenkolonie Sappemeer is omstreeks 1655 werd gebouwd als buitenverblijf van Jan Cornelis Spiel. Deze was deelnemer in de verveningsmaatschappij met de naam Borgercompagnie. Het Compagnieshuis (zeg maar kantoor) heeft aan de westkant van het diep naast Welgelegen gestaan. De borg kwam later in het bezit van de familie Van der Hoop van Slochteren Star Numan. Het is nu een loge van de Odd Fellows. De borg is niet te bezichtigen. Het heeft een openbare tuin met symmetrisch gesnoeid groen en waterpartijen. Open: dagelijks van 9.00-18.00 uur. Tijdens de schoolvakantie is de tuin enkele weken gesloten.


Route en kaart

Routeyou


terug

BijlageGrootte
Pakketicoon MenterBorgenroute.zip2.58 KB

Home | Login

Copyright © 2014. MenterAroute.nl. All Rights Reserved.