MenterAroute.nl

Fransens kerkje

In 1856 waren in Zuidbroek de gereformeerden al uit de hervormde kerk gegaan. Daar bleef het niet bij. Bij verschillende personen werden aan huis bijbelkringen gehouden. Hier groeide uiteindelijk het kerkje van de evangelist Fransen uit.
Fransen kwam uit Monster in Zuid-Holland. Omstreeks 1890 hield hij al preken op het heideveld in het Zuidbroeksterveen. Zijn kerkje stond achter het huis op Kerkstraat 64, ten noorden van de huidige rijksweg. Dit gebouwtje is afgebroken. Nog een tijdlang is kerk gehouden aan de Trekweg, in het latere armhuis. Fransen ging in 1901 terug naar zijn geboortestreek. Zijn aanhangers gingen of niet meer naar de kerk of stapten over naar andere kerken.

Home | Login

Copyright © 2014. MenterAroute.nl. All Rights Reserved.