MenterAroute.nl

MenterGroeneSterRoute

* Beleef heden, * verleden en * toekomst

29 Kilometer

Het Groningse deel van de Oude Veenkoloniën wordt in de Agenda van de Veenkoloniën aangemerkt als bijzondere plek voor wonen, natuur en recreatie. Om het gebied weer een krachtige en gebiedsbrede impuls te geven is een integrale gebiedsvisie opgesteld.

Het buitengebied van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Veendam wordt gekenmerkt door openheid en veenkoloniale bebouwingslinten. Daarnaast is de Groene Ster het geografisch centrum van bodemdaling (gevolg van zoutwinning).

De Groene Ster vormt in cultuurhistorisch opzicht een logische eenheid. Het contrast tussen de ongerepte veenkoloniale linten en het open landbouwgebied is kenmerkend. Met de integrale gebiedsvisie is handen en voeten gegeven aan de opdracht die in de Agenda van de Veenkoloniën is geformuleerd: een aantrekkelijke gevarieerde woonomgeving, agrarische vernieuwing en cultuurhistorie als beeldmerk. De nadruk lag op het tot stand brengen van synergie tussen de uiteenlopende ontwikkelingen in het gebied.

U fietst in het unieke gebied, dat bestaat uit de landschappelijke driehoek tussen Kielwindeweer, Zuidbroek, Muntendam, Veendam, Wildervank tot en met Bareveld en Annerveenschekanaal. De route loopt van Heemtuin tot Heemtuin. (29 km.)

Start: station Zuidbroek of Heemtuin & Natuurpark Tussen de Venen in Muntendam.

Ontdek het bedachte landschap van de toekomst maar heb tegelijk oog voor verleden en heden. Zoals de plannenmakers ook de monumenten van het verleden en de "troeven" van het heden als uitgangspunten voor de toekomst namen. Het Groene Ster Project is een initiatief van de gemeenten Veendam en Menterwolde, van de Agenda voor de Veenkoloniën en van het Waterschap Hunze en Aa's.
GroeneSterRoute Kielwindeweer
De trefwoorden zijn:*Grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen in de randen *De linten als basis voor nieuwe bebouwing *Pioneersgeest

Naar route

Home | Login

Copyright © 2014. MenterAroute.nl. All Rights Reserved.