MenterAroute.nl

MenterOudeVenen Route

47 kilometer.

Idee voor deze route en cult.hist informatie Henk Plenter
Opzet route Jan Dijkhuis.

De Menter Oude Venen Route gaat door een deel van het verdwenen en onmetelijke veengebied, dat eens bij het Wold Oldambt hoorde. Het veen is vanaf 1600 drooggelegd. De turfgraverij en de scheepvaart was het begin van grote economische bloei. De route gaat door het stroomgebied van twee oude veenrivieren: de Pekel A en de Menter A (die in Veendam Oude Ae heet). De route volgt de (gedempte) kanalen, eens de levensaders van de Veenkoloniën. In het veengebied ten zuiden van Muntendam en Meeden is lange tijd op een grootschalige manier turf gegraven. Er werden verveningsmaatschappijen (compagnieën) opgericht. De vervening gebeurde met een systeem van kanalen, zijkanalen en sloten. Handel en scheepvaart bloeiden. Langs de kanalen ontstonden dorpen.
Turfschipper
Pioniers van heinde en ver verdienden hier hun brood. Na de turf was er ruimte voor landbouw en landbouwindustrie.Zoals karton en aardappelmeel. Deze industrieën domineerden in de twintigste eeuw deze regio.

Meer weten over deze plek.
De nummers met (* in de route verwijzen naar de pagina met toeristische informatie.

Route

Routeyou

terug

Home | Login

Copyright © 2014. MenterAroute.nl. All Rights Reserved.