MenterAroute.nl

Menter Sloten- en Kanalenroute

Let op: In deze route is een picknicktafel opgenomen, maar de enige horecagelegenheid is bij start/eindpunt! Neem, indien nodig, dus zelf eten en drinken mee.

Info:
Toen vanaf de zestiende en zeventiende eeuw het veen projectmatig en grootschalig ontgonnen werd ( de turf-het bruine goud- die het opleverde was de mede-veroorzaker van de Gouden Eeuw), was kanalen en sloten graven het eerste wat men deed. Volgens een streng visgraat patroon en van te voren vastgestelde afmetingen. De stad Groningen keek hier streng op toe. De diepen en wijken waren nodig voor de ontwatering, voor de afvoer van turf en de aanvoer van materialen, proviand en ook stadsdrek. Mest was goud waard. Dit laatste om de afgegraven dalgronden vruchtbaar te maken.

Tripscompagnie, Borgercompagnie, maar ook Kiel Windeweer zijn pure veenkoloniën uit die tijd. Vooral in het laatste dorp (beschermd Dorpsgezicht) is heel duidelijk de geometrische planmatige indeling van de kanalen en zijkanalen (wijken) te zien.
Een ander voorbeeld van geometrische indeling is de Semslinie. Dit is de –in een rechte lijn door het veen getrokken-grens tussen Oost Groningen en Drenthe. Johannes Sems was rind 1600 landmeter. In 1615 stelde hij in opdracht van stadhouder Willem Lodewijk de grens vast. Hij nam bij het Zuidlaarder meer de Martinitoren als uitgangspunt en projecteerde een rechte lijn van Wolfsbarge bij het meer naar het huis Ter Haar in Ter Apel. Langs deze Semslinie is later het Stadskanaal aangelegd.

De Toekomst is de naam van de voormalige Aardappelmeelfabriek in Nieuwe Compagnie bij Hoogezand. Deze fabriek is in 1900 opgericht. De afgegraven veengronden werden vruchtbare akkers, die graan en aardappels leveren. Oost Groningen was in de 18 e en 19e eeuw opnieuw een economische pijler voor Nederland: belangrijke scheepvaart (houten schepen die overal langs de kanalen op kleine werven gemaakt werden), handel (er werd vooral op de Oostzee, Engeland en Zuid Europa gevaren), landbouw en agrarische industrie (aardappelmeel, gedistilleerd, strocarton) Van deze welvaart getuigen de vele monumentale woonhuizen uit die tijd.

Vanaf de Daaleweg richting station wordt het voormalige turfgebied verlaten en bent u weer terug in het veel oudere Woldoldambt. Menterwolde, het gebied van de MenterAroute.

samensteller: Jan Dijkhuis.

route

Home | Login

Copyright © 2014. MenterAroute.nl. All Rights Reserved.