MenterAroute.nl

Rondje Noordbroek

Ontwerp: Grietje de Vries.
In het kader van de Menter Inleidingen Reeks 2007.

Een afwisselende wandeling. De eerste helft van de wandeling loopt door de kern van Noordbroek, de tweede helft van de route over landelijke paden in een open kleinschalig landschap.

Duur van de tocht 1uur en 30 minuten. Excl. Bezichtiging.
Bij nat weer stevige schoenen of laarzen dragen.

Begin en eindpunt van deze wandeling is vanaf het Steunpunt Hoofdstraat 17 te Noordbroek, waar voldoende gelegenheid is om te parkeren.
Het Steunpunt (sinds augustus 2004) gevestigd in de voormalige Rabobank is een laagdrempelig inloop en aanspreekpunt. Open van 9.00 uur tot 12 uur. Dorpsbeheerder Gerda Haaima.

Vanaf het Steunpunt gaan we linksaf de Hoofdstraat in.
*U passeert aan Uw rechterhand het Marktplein met de bomen van
beeldend kunstenaar René de Boer.
*´Torentje: vanaf de 19e eeuw was dit het woonhuis van het hoofd van de Zuiderschool.
De school was achter het huis, (later gemeentewerken en brandweerkazerne)
Thans bibliotheek en atelier voor creatieve cursussen. www.atelierkarmozijn.nl.Markt no 15
*Het klokkenspel dateert van de jaren zestig.
Hoofdstraat 33 tot 35: atelier werkplaats Kunst en Ambacht. www.kunstenambacht.nl
*Hoofdstraat 37: Garage van Leeuwen. Type Amsterdamse school gebouwd in 1937.
Stijlelementen:de kubistische bouwstijl. Het platte dak. Was toen een uiting van nieuwe zakelijkheid.

Hoofdstraat volgen
Aan uw linkerhand woonhuis no 61
*19e eeuwse Serre. Houtconstructie op een baksteen ondermuur. Raam versieringen 19e eeuws.
*Rechterhand Amerikaschool. Openbare lagere school.

We volgen nog steeds de Hoofdstraat
Aan uw rechterhand:
*Schoollaan: de voorm. lagere school (Zuiderschool) nu Dorpshuis de Klipheerd, met de voormalige kleuterschool: nu Peuterzaal ‘t Lutje Grut.
Met daarachter de sportvelden en kantines van Z.N.C (voetbal) en D.D.K. (korfbal)
*Hoofdstraat 65: v.m. Gemeentehuis van Noordbroek tot 1965. Is gebouwd in 1886 door aannemer Daanje en doet denken aan de villa-achtige woonhuizen die toen door rijke boeren als dwarshuizen voor de Oldambster boerderijen gebouwd werden.
*Hoofdstraat 80: voormalige Doopsgezinde Kerk en Pastorie uit 1811. Opvallend is de ingang die een Neo-classitische stijl heeft. Wordt nu gebruikt als woning/atelier en galerie.
*Boerderij Hoofdstraat 77: Jugendstil-boerderij. Voorhuis van een boerderij/dwarshuis dat wil zeggen een losgemaakt voorhuis precies in het midden voor de schuur gezet. Begin 20e eeuw.
*Hoofdstraat 98; Oldambsterboerderij uit 1813.

Hoofdstraat volgen tot de Molenlaan
*Aan de Molenlaan nr 3 staat Molen de Noordstar dit is een achtkantige koren en pelmolen met stelling uit 1849. gerestaureerd in 1990.
vrijwillig molenaar G.J. de Vries. Open: elke tweede zaterdag van de maand en op afspraak

Vanaf de molen linksaf Hoofdstraat tot aan de kerk en toren.
*De vrijstaande toren, Olle Dodde genoemd, heeft muren met een dikte van 1,90 tot 2.35 m.
*Nederlandse Hervormde Kerk: een romaans-gotische kerk uit de eerste helft van de 14e eeuw, fraai gelegen midden op het kerkhof met aan weerszijden twee brede lanen
Het is een kruiskerk met talrijke gewelf en muurschilderingen.
Kerk Noordbroek
De preekstoel is uit 1757 en heeft een mooi versierd klankbord. Het orgel is gebouwd in de 17e eeuw door Arp Schitger en in latere tijden uitgebouwd en gerestaureerd door de beroemde orgelbouwers Hinsz en Freytag.
Meer informatie www.schnitgerorgel.nl of www.kerknoordbroek.nl

Voorbij de toren linksaf het pad volgen langs de pastorie.
*Een statig 19e eeuws huis. Aan de achterzijde is nog te zien dat de pastorie in de vorige eeuw als pastorieboerderij dienst deed. Aan uw linkerhand de begraafplaats die omstreeks 1600 in gebruik is genomen. Er vindt op dit moment een gravenproject plaats, vele vrijwilligers zorgen er voor dat deze begraafplaats er weer tip top uitziet.

Dit pad volgen en we lopen rechtsaf midden achter de kerk richting de pastorietuin.
We volgen de linkerzijde langs het bos en aan het eind van dit pad gaan we links af het maaipad op.
*Vanaf dit punt heb je een weids uitzicht over de landerijen richting het Stootshorn en Slochteren.
Einde maaipad rechtsaf de verharde weg (Slochterweg)
*Deze weg is in 1867 verhard met puin afkomstig van het klooster van Witte Wierum.
We wandelen aan de linkerkant van de Slochterweg en slaan het 1e pad linksaf richting Bossages. Dit bosje is eigendom van Staatsbosbeheer.
We gaan nu de 1e dam linksaf en volgen dan de sloot aan de linkerzijde om vervolgens het 1e pad over de watering rechtsaf te nemen. We volgen dan het middenpad door het bos.
Vanuit het bos rechtdoor (half verharde laan )

Volgen tot aan de kruising. Hier rechtsaf Grachtlaan.
*Grachtlaan naam is ontleend aan de gracht bij de voormalige borg Veenhuizen.
Einde Grachtlaan, linksaf Westersingel, dan de 2e weg rechtsaf Nanno Mulderstraat.
Nanno Mulderstraat volgen tot het bejaardenhuis Gockingaheem rechts.
De tuin van Gockingaheem links aanhouden richting het herdenkingsmonument (40-45), om vervolgens linksaf te slaan richting het Steunpunt Hoofdstraat 17.
Einde van deze wandelroute.

Noordbroek
Het dorp Noordbroek is ontstaan in de vroege Middeleeuwen. Ligt in de Gemeente Menterwolde. Tot 1965 was Noordbroek samen met de omringende gehuchten, Stootshorn, Korengarst en Hamrik een zelfstandige gemeente.
Van 1965 tot 1989 samen met Zuidbroek gemeente Oosterbroek. Na de fusie met de gemeente Muntendam en Meeden tot Menterwolde. Het woord broek verwijst naar de bodemgesteldheid: moerassige grond. Tot de 15e eeuw lag Noordbroek meer oostwaarts en werd vaak door de Dollard bedreigd. Het dorp heeft een Middeleeuws laat-romanogotische kruiskerk met een losstaande toren.
In de kerk zijn middeleeuwse muur schilderingen te zien en regelmatig worden de klanken van het orgel (Arp-Schnitger 1696) ten gehore gebracht.
Een uit 1849 daterende pel- en korenmolen evenals een groot aantal monumentale boerderijen
zijn het bekijken waard. Noordbroek is ook een cultureel dorp en op Hemelvaarstdag een toeristische trekpleister voor de regio . Noordbroek ligt ten noorden van de A7 en ten westen van de N33.

BijlageGrootte
PDF-pictogram Rondje Noordbroek.pdf25.36 KB

Home | Login

Copyright © 2014. MenterAroute.nl. All Rights Reserved.