MenterAroute.nl

Architectuur- & Tuinenroute

Het project MenterArchitectuur- & Tuinenroute ontwikkeld tussen 2008 en 2010.

Onderdeel van de projectgroep MenterAroute.nl onder auspiciën van de Stichting Menterheem (beheerder Heemtuin).

Sponsor: Stichting Woningbouw Menterwolde, onderdeel van de wooncorporatie Groninger Huis (voorheen S.G.B.A.) te Zuidbroek. Door de sponsor is een aanmerkelijk bedrag beschikbaar gesteld om de onkosten te dekken.

Projectcoordinator: de heer Leo Muller Noordbroek, telefoonnummer: 0598-452375 e-mail: ladje@hetnet.nl Uitvoering geschiedt i.s.m. vrijwillige medewerkers per dorp.

De uitgangspunten van het project MenterArchitectuur- & Tuinenroute zijn

1. De eerder door de SGBA ontwikkelde Bomen- & Boerderijenroute Meeden.

2. De pagina's van de website menterAroute.nl "Huizen hebben historie" en "Kerken in Menterwolde"

Al het bovengenoemde is volledig herzien, herschreven en uitgebreid. Het resultaat is een praktische gids met architectuur- en tuinenbeschrijvingen voor Noordbroek, Zuidbroek, Muntendam en Meeden. Dit in de vorm van recreatieve en tegelijk informatieve wandel- en fietsroutes. De beschrijvingen staan uitgebreid op de website www.MenterATroute.nl. Bij de beschrijving gaat het om zowel monumentale als kleinschalige architectuur met oog voor ornamenten. Bij de tuinen gaat het om tuinstijlen of restanten daarvan en om bijzondere bomen en planten. Uw tips zijn bijzonder welkom op telefoonnummer: 0598-452375 e-mail: ladje@hetnet.nl. De gids is onder meer verkrijgbaar bij de Heemtuin te Muntendam.

Home | Login

Copyright © 2014. MenterAroute.nl. All Rights Reserved.