MenterAroute.nl

Muntendam

Het dorp Muntendam, nu het centrum van openbaar bestuur van de gemeente Menterwolde had vroeger een bescheiden positie. Het lag nogal geïsoleerd. Het was tot de zestiende eeuw een op een zandrug gelegen kloostervoorpost naar de venen. Kerkelijk en bestuurlijk viel het onder Zuidbroek. Door de vervening werd het dorp belangrijker. En vestigden zich hier meer mensen, die een bestaan zochten. Cultuur en taal zijn in grote mate door de veenkoloniën beïnvloed. Daardoor wordt het dorp wel bij de Veenkoloniën ingedeeld. Maar het is dus geen puur veenkoloniaal kanaal /lintdorp en Muntendam is van oorsprong veel ouder. (vermelding 13e eeuw). Muntendam is zelfs het oude moederdorp van Veendam. Vanuit Muntendam ontwikkelde zich Boven Muntendam (Scholthuizen) - en dat was het begin van het latere Veendam.

Schaive Klabbe

Muntendam werd allengs een centrum voor kleine handel en nijverheid. Muntendam was ook bekend om zijn rondtrekkende inwoners, die heinde en ver met handel een karig inkomen verdienden. De negotie bestond uit bokking, sinaasappels, scharensliep, bezems en dergelijke. Muntendam werd in de franse tijd (begin 19de eeuw) een zelfstandige gemeente. Nu is het de hoofdplaats van de gemeente Menterwolde.

Muntendam heeft veel toeristische pluspunten.
Teveel om allemaal te noemen. Zomaar een greep:

  • Tussenklappen Oz 2 RV Beeldbepalende brug Schaive Klabbe Hier stonden eens een steenfabriek en kalkovens. Het monumentale huis bij de brug is de v.m. direkteurswoning.
  • Kerkstraat 2 Gemeentehuis van Menterwolde 0598 658888 Beeld Muntendammer Koopvrouw van Harm Blanken. Tot de wereldoorlog trokken Muntendammer kooplieden met bezems, sinaasappels en vis de provincie rond.
  • Nieuweweg 127 Heemtuin&Natuurpark Tussen de Venen. Ruim 50 hectare wandelgebied vol natuurvariatie. Horecapaviljoen. Informatiecentrum Natuur en Milieu.
  • Kerkstraat 118 beeldbepalend gebouw Baptistenkerk Rehoboth 1915 pionierskerk uit het begin van de 20e eeuw.
  • Bredeweg rechts van no 2 Monument en kenmerkend landschap. Gemaal. Oude Verlaat, Hellingwal Hier was op de plek van de Vlinderij een scheepswerf.
  • Bredeweg 75 mtr rechts van no 6 Natuurgebied. Oud polderlandschap met meanderende beekjes Polder De Wiede. Hier ziet u een restant van de oude veenrivier MenterA
  • Duurkenakker bij driesprong met Egypteneind v.m. stationsrestauratie. Er tegenover zijn pet gaten (vervening-nu visvijver. Hier stond eens het station Meeden Muntendam. Nu rijden er containertreinen.
BijlageGrootte
PDF-pictogram MenterAfietsroute muntendam.pdf23.9 KB

Home | Login

Copyright © 2014. MenterAroute.nl. All Rights Reserved.