MenterAroute.nl

Meeden

Meeden is een Oldambtster wegdorp daterend uit de 13 de eeuw of eerder. Noordelijk zijn de oude Dollardpolders en zuidelijk was het veen. De hoofdstructuur van het dorp zijn drie evenwijdige lijnen: de Hereweg op de zandrug en de beide Veensloten. Dat waren voormalige veendijken. Opvallend zijn de monumentale boerderijen en tuinen met imposante bomen. De bebouwing langs de Hereweg kent openingen met prachtige vergezichten. Dat de kerk op afstand is verwijderd van de hoofdweg (Hereweg = weg voor het leger) is te verklaren uit de verplaatsing van het dorp naar het zuidelijker en hoger gelegen deel van de zandrug. De eenvoudige middeleeuwse kerk heeft een voorganger gehad: een kapel, die onderhorig was aan het kerspel Eexta (het oude tweelingdorp van Scheemda). Ook Meeden telt zg slingertuinen waarin de engelse landschapsstijl van de 19de eeuw nog te herkennen is. Het woord Meeden verwijst naar grasland. Denk aan meadow. Vroeger heette Meeden ook wel Eextameeden: de graslanden van Eexta, het tweelingdorp van Scheemda dat verderop ligt.
Het klooster van Sint Annen bezat venen ten zuiden van Meeden. Er heeft een, nu verdwenen, oude weg gelopen van de kerk in Meeden naar Zuidbroek. En er was een noordelijke zijweg van deze Oude Weg over het Winschoterdiep langs de Meedener Tol naar het Waar.

Meeden heeft veel toeristische pluspunten.
Teveel om allemaal te noemen. Zomaar een greep:

  • Vennenweg 1 Manege de Vennehoeve
  • Duurkenakker 21 (via Vennenweg langs Manege parallel aan Hereweg). De Uilentuin. Een broedcentrum voor uilen met rehabilitatieprogramma's.
  • Hereweg 216 v.m. Boerderij Mansholt. Hier logeerde in de 19de eeuw Multatuli. Lees daarover in het boek De Graanrepubliek.
  • Hereweg tegenover 214 kenmerkend landschap Polder Westerlanden. Tot hier was de vloedlijn van de Dollard.
  • Badweg 23 Openlucht bad met verwarmd water
  • Hereweg 197 Gereformeerde Kerk Meeden
  • Hereweg links van no 276 historisch gebouw Mennohoes v.m. doopsgezinde kerk, wandelpark met wandelbos.
  • Hereweg driesprong Veemanweg. Deze weg voert naar de Veensloot. Belangrijk int.schakelstation Tennet 220 KV.
  • Hereweg 346 Tuingoed Foltz. In den lande en verderweg gerenommeerd om de planten diversiteit.
BijlageGrootte
PDF-pictogram MenterAfietsroute Meeden.pdf23.6 KB

Home | Login

Copyright © 2014. MenterAroute.nl. All Rights Reserved.