MenterAroute.nl

Contact, informatie & service

Projectgroep MenterAroute.nl opereert onder auspicieen van de Stichting Menterheem.
Adres:
Heemtuin&Natuurpark Tussen de Venen,
Nieuweweg 127, 9646AD Muntendam.
Telefoon 0598-632770

Leden van de projectgroep 2011:
Petra Maters (vz), Leo Muller, Trijnie de Roo, Jan Dijkhuis, Mariette Elzenga (secr), Rowin Penning, Grietje de Vries, Hester Aanen (gem.adviseur).

De projectgroep is aangesloten bij de samenwerkende partners van de Stichting Menterheem. www.heemtuin.com.
Contactpersoon website:
Jan Dijkhuis Tel. 0598-451578 maar bij voorkeur per e-mail: info@menteraroute.nl

Laatste MenterA4 bulletin: april 2008
Een na laatste bulletin: MenterA4 eind 2007 ***

4 info- en service linken over de cultuur-toeristische MenterAroute:
*** Het MenterAroute -jeugd opdrachtenboekje Tante Hillegonda & het geheim van het gouden zwaard. ( bestellen bij: info@menteraroute.nl)
*** Lesbrief MenterAroute. Antwoorden bij lesbrief opvragen bij: info@menteraroute.nl
*** de MenterAgids 2006/2007 De laatste exemplaren kunt u bestellen bij: info@menteraroute.nl
***3 info-linken mbt geschiedenis en actualiteit:

*** externe link voor over de (wordings-) geschiedenis van deze streek en de bewoners.
*** over het wapen van de gemeente Menterwolde.
*** de gemeente Menterwolde actueel.

***2 info-linken over de achtergronden en activiteiten van het MenterA project:
*** Stand van zaken projectplan 2006 2007 per deelproject.
*** Overzicht van de bouwstenen voor de cultuur-toeristische MenterAroute. Het zg. format.

***3 info- en service linken voor toeristische aanbieders:
***Het digitale opgave formulier van uw aktiviteiten en aanbiedingen voor de agenda (gratis vermelding).
*** Formulier voor toeristische aanbieders voor aanmelden en doorgeven wijzigingen op de adressenpagina.
*** Veel van de 150 kijk en bezoek adressen zijn te herkennen aan het MenterAroute.nl welkom-bordje (met het boompje en de twee vogels). Toeristische adressen die ook een welkom bordje willen, kunnen mailen. info@menteraroute.nl.

*Algemene informatie:
*** Project: beschrijving van de cultuur-toeristische routes van het Wold-Oldambt met aangrenzend delen van de Oude Veenkoloniën op internet. Ook de "verhalen" die bij de routes, gebouwen, huizen, plekken horen.

Henk Plenter (fa. Gaaikema) initieerde en ontwikkelde dit project.

Webmasters: Drukkerij de Bruin en Jan Dijkhuis.
Uw wijzigingen/aanvullingen/verhalen per e-mail zijn erg welkom. Ook geven wij graag antwoord op uw (toeristische) vragen.
Mail: info@menteraroute.nl

* Rechten:
* Bij de bijdragen van (vrijwillige) medewerkers op deze website staat hun naam vermeld. Alle overige teksten zijn van de fa. Gaaikema. Gebruik van tekst en beeld voor persoonlijke (dus niet commerciële doeleinden) is toegestaan.
De auteursrechten van tekst en beeld van de MenterAroute berusten bij de fa. Gaaikema en voor bepaalde onderdelen de daar met name genoemde -vrijwillige- medewerkers.
De domeinnaam - rechten MenterAroute.nl berusten bij de fa.Gaaikema en Drukkerij de Bruin.

Home | Login

Copyright © 2014. MenterAroute.nl. All Rights Reserved.