MenterAroute.nl

Rondje Zuidbroek-Muntendam

Te voet er op uit.
Wandeling no 1 in deze "Grietje de Vries serie".

Deze wandeling voert ons langs plekken met cultuur-historische waarde, maar ook langs een natuurgebied in het open landsschap met een grote variatie aan plantensoorten.
Tijdens de wandeling, die 15 km. lang is loopt U op goed beloopbare paden. In de dorpskernen bevinden zich diverse eet- en drinkgelegenheden.

Het begin- en eindpunt van deze wandeling is het station van Zuidbroek.

Station Zuidbroek Entree Zuidbroek

Het stationsgebouw naast het huidige station stamt uit 1865 en is gebouwd in de zgn. waterstaatstijl: een classistische overheidsarchitectuur in die tijd. Het is nog het enige aanwezige gebouw van dit type. Begin 2002 is men begonnen met het opknappen van het stationsgebouw door het Noord Nederlands Tram en treinmuseum. Aan de zuidkant staat nog een authentieke goederenloods.

Vanaf het station lopen we langs het spoor, en gaan rechtsaf de Spoorstraat in. Spoorstraat direct weer linksaf en dan direct weer links onder het spoor door en daarna meteen de eerste weg rechts (Poeltje)
De laan die Poeltje heet, leidt naar het voormalige veengebied waar men vanaf de 17e eeuw turf stak.

Poeltjelaan volgen en dan tussen twee rode paaltjes door langs de restanten van de Veendijk. In de middeleeuwen maakte men leidijken om het water te weren. De dijkjes zijn een restant van zo’n leidijk. Het zijn erkende monumenten.

We volgen het pad en gaan rechtsaf Daaleweg. Pad volgen en onder hoogspanningskabels door het fietspad op. Einde fietspad rechtsaf en steken we de Nieuweweg over naar de Heemtuin.
Heemtuin MuntendamHeemtuin is in de jaren zeventig gestart als een project mensen zonder werk.het was een toen kleinere tuin met verschillende landschapjes of biotopen. Nu wordt de heemtuin dus het middelpunt van een prachtig en ongekend natuurgebied.(Zeer zeker een bezichtiging waard)

Vanaf de heemtuin gaan we linksaf en slaan het volgende pad die we naar links tegenkomen in. (schelpenpad).
Naast dit schelpenpad verschijnt een nieuw landschapspark. Tussen de Venen. Men graaft daar vruchtbare bodem af, brengt reliëf aan, verhoogt de waterstanden en laat het landschap verruigen.

We volgen dit schelpenpad en aan het eind van dit pad steekt u de Hoofdweg (Akkers) schuin links over naar het fietspad. Na 80 m gaan we rechtsaf het bospad in. Bij sportcomplex aan uw linkerhand rechtsaf het bruggetje over. We lopen tot aan de splitsing en houden links aan langs het Novo gebouw (In dit gebouw worden kinderen begeleidt met een verstandelijke beperking).

HoogholtjeWe volgen het pad tot aan de hoofdweg (Middenweg).
Steek de Hoofdweg schuin over, naar de Wijde Blik. Einde Wijde blik bij Oude verlaat gaan we nu het Hoogholtje over en dan meteen linksaf Hellingwal.
We komen langs theeschenkerij/Galerie/ Kijktuin de Vlinderij.

Einde van dit pad slaan we linksaf en direct weer rechts richting Meeden.
Na 50m gaan we linksaf en direct rechts het pad langs het Meedenerdiep.

We lopen dit pad af tot aan de brug de”Schaive Klabbe” en steken vervolgens over naar Tussenklappen WZ. We volgen deze weg langs het Muntendammerdiep.
Het Muntendammerdiep is bijzonder aangelegd in de 17e eeuw. Tussen twee dijken en dus niet uitgegraven. De aanleg van dit diep heeft de rivier de menterA doen verzanden en tot kronkelslootjes gemaakt, die nu nog te zien zijn in het natuurgebied de Wiede. Tevens komt U nog langs een pas gerestaureerde kloosterbrug en links de kloosterboerderij. Eens de kloostervoorpost bij de menterA.

Vervolgens lopen we onder het spoor door om rechts af te slaan en meteen weer rechts en dan links de stationsstraat in.
Wat de uitgezette route betreft zit de tocht er nu op.

Hoe er te komen
Zuidbroek ligt ten oosten van Groningen aan de A7. Per spoor Groningen-Nieuweschans.

BijlageGrootte
PDF-pictogram Rond Zuidbroek.pdf21.02 KB

Home | Login

Copyright © 2014. MenterAroute.nl. All Rights Reserved.